28 / 05 / 2022

Tapu devir masrafları 2014!

Tapu devir masrafları 2014!

Mesken, işyeri, arsa ve arazi gibi taşınmaz malların mülkiyet devileri tapu dairesinde gerçekleşiyor. Tapu dairesinde verilen hizmet karşılığında bazı masrafların ödenmesi gerekiyor. İşte tapu devir masrafları 2014..Tapu devir masrafları 2014!

Mesken, işyeri, arsa ve arazi gibi taşınmaz malların mülkiyet devileri tapu dairesinde gerçekleşiyor. Yapılan devir işlemi tapu kütüğüne kaydediliyor.


Tapu dairesinde yapılan işleme karşılık satışı yapmak isteyen gayrimenkul sahipleri ve taşınmaz mal alıcılarının devir işlemini tamamlayabilmeleri için tapu devir masraflarını ödemesi gerekiyor.


Tapu masrafları kapsamında ödenecek tutar ile ödemelerin yapılması gereken banka bilgileri, tapu müdürlüğü tarafından mesaj yolu ile bildiriliyor.


Tapu masrafları kapsamında yer alan tapu harcı her sene yeniden belirleniyor. 2014 yılında yapılan düzenlemelere göre tapu harcı; taşınmaz malın gerçek satış bedeli üzerinden binde 20 oranında tahsil ediliyor.


Tarafların ödemeleri gereken tapu masrafları arasında tapu döner sermaye masrafları da bulunuyor. Döner sermaye masrafları kurumdan kuruma farklılık göstermek ile birlikte ortalama ödenecek tutar 100 TL ile 200 TL arasında değişiyor.


Tapu harçları örnekleri 2014:

-500 bin TL satış değeri olan ev için 10 bin TL,

-400 bin TL satış değeri olan ev için 8 bin TL,

-300 bin TL satış değeri olan ev için 6 bin TL,

-200 bin TL satış değeri olan ev için 4 bin TL,

-100 bin TL satış değeri olan ev için ise 2 bin TL harç ödemesi yapılıyor.


Tapuda satış değerinin eksik gösterilmesi ve dolayısıyla tapu bedelinin de eksik ödenmesi halinde; taraflardan 3 kat daha fazla oranda harç talep ediliyor. Bu gibi yaptırımlara maruz kalınmaması adına satış bedelini gerçek satış bedeli üzerinden göstermek gerekiyor.


Tapu işlemleri rehberi 2014!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com