Tapu nasıl bağışlanır?

Tapu nasıl bağışlanır?Bir gayrimenkulün tapusu sahibi tarafından bir başkasına devredilebiliyor. Bu devir işlemi tarafların anlaşmaları halinde satış olarak yapılabildiği gibi bağış ile de yapılabiliyor. Peki, tapu nasıl bağışlanır?


Tapu nasıl bağışlanır?

Bir gayrimenkulün tapusu sahibi tarafından bir başkasına devredilebiliyor. Bu devir işlemi tarafların anlaşmaları halinde satış olarak yapılabiliyor. 


Satışta, alıcı kişi satıcıya tapunun gerçek satış bedelini ödüyor. Bu bedel üzerinden iki taraf da tapu harcı ödüyor.


Buna karşın devir işlemi hibe (bağış) yolu ile de yapılabiliyor. Karşı taraftan bedel almaksızın yapılan tapu bağış işlemleri için bazı belgelerin temin edilmesi ve harcın ödenmesi isteniyor. Peki, tapu nasıl bağışlanır?


Tapunun bağışlanması için mal sahibinin gerekli belgeler ile tapuya müracaat etmesi gerekiyor. Tapu bağışı için gerekli olan belgeler şu şekilde;


1. Bağışlanacak taşınmaz mala ait tapu senedi

2. Bağışlayan ve bağışı kabul edenlerin fotoğraflı nüfus cüzdanları,

3. Bağışlayanın bir, bağışı kabul edenin iki adet, son altı ay içinde çekilmiş fotoğrafları.

4. Akitte taraflardan biri veya ikisi vekil, vasi, kayyım ve kanuni temsilci ile temsil edilecek ise, ayrıca temsile ilişkin belge.

5.Söz konusu taşınmaz mala ait, ilgili Belediyeden  Emlak  beyan değerini gösteren belge.


Tapu bağış harç oranı 2015:

Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni hakların bağışlanmasında, kanuni mirasçılar dışında intifa hakkından, kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız feragat edilmesinde ve süreli intifa haklarında süre dolarak intifa hakkının sona ermesinde kayıtlı değer üzerinden binde 68,31 oranında harç ödemesinin yapılması gerekiyor.


Ayrıca taşınmaz malın varsa veraset ve intikal vergisi ile vakıf taviz bedeli ilişiği kestiriliyor. Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret alınıyor. 


Tapuda hangi evraklar gerekli?


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com