13 / 08 / 2022

Tapu şerhi sorgulama!

Tapu şerhi sorgulama!

Tapu kütüğünde, mal sahibinin haklarını kısıtlama amacı ile belirtme yapılması için tapuya şerh konulabiliyor. Peki, tapuda şerh olup olmadığı nasıl sorgulanır? İşte tapu şerhi sorgulama..Tapu şerhi sorgulama!

Tapu kütüğünde, mal sahibinin haklarını kısıtlama amacı ile belirtme yapılması için tapuya şerh konulabiliyor. Bu şerhler; Şahsi hakların şerhi, Malikin tasarruf yetkisinin sınırlanmasına ilişkin şerh ile Geçici tescilin şerhi olarak karşımıza çıkıyor.


Tapu şerhi, şahsi hakkın sona ermesi veya şerh süresinin dolmuş olması halinde ortadan kalkıyor. Süre bitince tapu memuru şerhi kendiliğinden siliyor.


Şufa, vefa ve iştira haklarında en çok 10 yıl, gayrimenkul satış vaadinde ise 5 yıl olarak karşımıza çıkıyor. Peki, tapu şerhi nasıl sorgulanır?


Tapu şerhi sorgulama işlemleri..

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün Tapu Bilgileri Sorgulama Sistemi'nden online bir şekilde şerh sorgulaması yapabilirsiniz.


Sisteme giriş yapılabilmesi için aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden sizin için uygun olan bir tanesini kullanarak sisteme giriş yapılması gerekiyor:


e-Devlet Şifresi

Mobil İmza

Elektronik İmza

T.C. Kimlik Kartı

BankaTapu şerhi dilekçesi örneği!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com