Tapuda isim tashihi dilekçe örneği!

Tapuda isim tashihi dilekçe örneği! Tapuda isim tashihi dilekçe örneği!

Tapu belgesi üzerinde yapılacak gayrimenkul sahiplerine ait isim değişiklikleri için Asliye Hukuk mahkemelerine başvurulabiliyor..Tapu belgesi üzerinde isim değişikliği işlemi yapılabiliyor. Tapuda gayrimenkul sahiplerine ait isim değişiklikleri için Asliye Hukuk mahkemelerine müracaat edilebiliyor. 

Tapuda isim tashihi işlemi için mahkemeye bir dilekçe ile başvuruluyor. Tapu sicilindeki bilgilerin güncellenmesi için gerekli diğer belgeler şu şekilde sıralanıyor:

- Kadastro çalışmalarından kaynaklanan malikin veya hak sahibinin adı, soyadı ve baba adına ilişkin
tapu kütüğündeki yazım hataları ilgilisinin başvurusu üzerine;

- Senetsizden tespitlerde; nüfus kayıt örneği ve taşınmazın bulunduğu belediye veya muhtarlıktan alınacak fotoğraflı ilmühaber,

- Kayda dayalı tespitlerde; dayanağı kayıt ve belgeler,

Tapuda isim tashihi dilekçesi

......... NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE   

DAVACI: 
Ad Soyad 
Adres 
TC kimlik no

DAVALI : .......... TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

DAVA : TAPUDA İSİM VE SOY İSİM  TASHİHİ


AÇIKLAMA    : .......... ili ............. ilçesi ………………….mahallesi  ………….. ada ………………. Parselde  kayıtlı taşınmazda …………….. olan ismim …………….. olarak yazılmıştır. 

DELİLLER : Nüfus kaydı şahit beyanı ve diğer resmi kayıt ve sair belgeler. 


SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıkladığım sebeplerden dolayı ve yine yukarıda pafta ve parsel numaralarını belirttiğimiz tapu kaydında …….. ismimim …… olarak değiştirilmesini  saygılarımla arz ederim.  …./…./2018

Davacı
İmza

 

 

Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com