Tapuda trampa masrafı!

Tapuda trampa masrafı! Tapuda trampa masrafı!

Trampa, iki ayrı kişinin tapuda üzerlerine tescilli bulunan gayrimenkullerini karşılıklı olarak devir etmeleri işlemi olarak biliniyor. İşte, tapuda trampa masrafı!Tapuda trampa masrafı!

Tapuda trampa, iki ayrı kişinin tapuda üzerlerine tescilli bulunan gayrimenkullerini karşılıklı olarak birbirlerine devir işlemi olarak karşımıza çıkıyor.


Trampa işlemi yapılacak olan gayrimenkuller arasında değerlerin eşit olması şart değil. Değerler arasındaki eşitliğin giderilmesi için para ödenebiliyor. Tapu sicil müdürlüğünün trampada değerleri eşitlemek konusunda bir müdahale yetkisi bulunmuyor. 


Değer eşitliği için ödenecek bir bedel işlem sırasında peşin ödenmeyerek, ileride ödenecekse bunun için kanuni ipotek tesis edilebiliyor. Peki, trampa için neler gerekli?


Trampa için gerekenler... 

1. Trampası yapılacak taşınmaz mallara ait tapu senetleri.

2. Trampa yapılacak maliklerin veya yetkili temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanları,

3. Trampa yapanların ikişer adet vesikalık fotoğrafı.

4. Akitte taraflardan biri veya ikisi kanuni temsilci (vekil, vasi, kayyum) ile temsil edilecek ise, ayrıca temsile ilişkin belge.

5.Sözkonusu taşınmaz mala ait, ilgili Belediyeden Emlak beyan değerini gösteren belge.


Tapuda trampa masrafı...

1. Taşınmaz malların ilgili belediyece bildirilen emlak beyan değerinden az olmamak üzere, her iki taraftan ayrı ayrı binde 20 oranında tapu harcı, tahsil ediliyor. 

2. Ayrıca taşınmaz malların varsa veraset ve intikal vergisi ile vakıf taviz bedeli ilişiği kestiriliyor. 

3. Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret alınıyor.Trampa işlemleri tapuda nasıl yapılır?


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com