07 / 08 / 2022

Tarihi yapıların restorasyon çalışmaları TBMM gündeminde!

Tarihi yapıların restorasyon çalışmaları TBMM gündeminde!

Tarihi yapıların restorasyon çalışmaları meclis gündemine taşındı. CHP'li Yavuzyılmaz, konuyla ilgili soru önergesi hazırladı...CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, tarihi yapıların restorasyon çalışmalarına ilişkin soru önergesi hazırladı. Yavuzyılmaz, sorusunun Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yanıtlandırılmasını istedi.

CHP'li Yavuzyılmaz, ''Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından Anayasanın 98'inci, Meclis İçtüzüğünün 96'ıncı ve 99'uncu maddeleri gereğince yazılı olarak yanıtlanmasını saygıyla arz ederim'' diye konuştu.

Yavuzyılmaz, şu açıklamalarda bulundu: ''Türkiye, tarihi, coğrafyası, arkeolojisi ve sanatı ile bir hazinedir. Ancak ne yazık ki ülkemizde, yüzlerce hatta binlerce yıl ayakta kalmayı başarabilmiş tarihi eserlerimiz, restorasyon adı altında yapılan çalışmalarla adeta kılık değiştirmektedir. Sadece yenileme olarak algılanan bu çalışmalarda, eserlerimiz ve tarihi yapılarımız kendi dönemine uygun şekilde restore edileceği yerde, günümüzdeki malzemelerle ve işinin ehli olmayan yüklenicilerce resmen yeniden inşa edilirken, tanınmaz hale getirilmekte; özgünlükleri büyük zararlara uğratılmaktadır. Şile Ocaklı Ada Kalesi, Divriği Ulu Cami, Süheyl Bey Camii, Seyit Battal Gazi Külliyesi, Tekfur Sarayı, Anamur Mamure Kalesi, Mesneviye Camii, Mimar Sinan Külliyesi, Ayasofya Orhan Camii, Hatay Arkeoloji Müzesinde bulunan Roma Mozaikleri, İshak Paşa Sarayı, Antiphellos Antik Tiyatrosu, Sümela Manastırı, Sinan Paşa Külliyesi, Apollon Tapınağı ve Urfa Kalesi, restorasyon adı altında yapılan çalışmalarla geri dönüşü olmayan tahribatlara uğratılan kültür varlıklarımızdan bazılarıdır. ''

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın soruları: 
1. Örneklerde görüldüğü üzere, restorasyon yapımında meydana gelen bu hatalı işlerin kök nedenleri nelerdir? Bu sorunların giderilmesi hususunda Bakanlığınızca hangi çalışmalar yapılmaktadır? 

2. Restorasyon işleri ihale edilirken röleve, restutite projeleri yapılmakta mıdır? 

3. Restorasyon işleri ihale edilirken aday şirketlerin seçiminde hangi kıstaslar benimsenmektedir? Yüklenici şirketlerde ehil olma şartları aranmakta mıdır? 

4. Restorasyon süreçleri hangi kurumlarca, hangi birimlerce, hangi sıklıkla denetlenmektedir? 

5. Hatalı restorasyon uygulamalarında, Bakanlığınız nezdinde ya da ilgili Bakanlıklarla koordineli olarak bugüne kadar soruşturma başlatılan, şikayetçi olunan, cezai işleme tabi tutulan şirket sayısı kaçtır? Bu şikâyetler hangi eserlerin restorasyonunda görevlidir? 

6. Bakanlığınızca, restorasyon uygulamalarının doğru yapılması hususunda mevcut yasa, tüzük ve yönetmeliklerde değişiklikler yapılması adına girişimler, çalışmalar var mıdır? 

7. Restorasyon uygulamalarında danışmanlık hizmeti alım zorunluluğu bulunmakta mıdır? Bu hizmetin niteliği ve niceliği konusunda Bakanlığınızın herhangi bir yaptırımı var mıdır?