Tarihi Yarımada'da yeni imar planı değişikliğine onay!

Tarihi Yarımada'da yeni imar planı değişikliğine onay!

Tarihi Yarımada'ya yeni bir park kazandıracak imar planı değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Meclisi tarafından kabul edildi.Tarihi Yarımada'ya yeni bir park kazandırması planlanan imar planı değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Meclisi'nde onaylandı.

Tarihi Yarımada'ya yeni bir park kazandıracak olan imar planı değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Meclisi'nde kabul edildi. Vefa'nın kuzeyi ile Unkapanı'nda bulunan İMÇ Bloklarının doğusunda yer alan bölgede yaklaşık 2 bin 800 metrekarelik park ve dinlenme alanı meydana getirilecek.

 Tarihi Yarımada da yeni imar planı değişikliğine onay!

Korkusuz'da yer alan habere göre; Bakanlar Kurulu Kararı ile 2006'da Yenileme Alanı ilan edilen ve imar faaliyetlerinin oldukça sınırlı olduğu İMÇ-Süleymaniye arasında bulunan bölgede yeni bir park alanı yapılacak. İBB ve Fatih Belediyeleri tarafından hazırlanan imar planları, İstanbul 1 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından uygun görüldü. Koruma Bölge Kurulu'nun 21 Haziran 2018'de uygun gördüğü planlar, İBB Meclisi'ne şubat 2020'de geldi. İBB Meclisi, Vefa semti ile Unkapanı ara bölgesinde yaklaşık 2 bin 800 metrekarelik bir parkın oluşturulmasını sağlayacak "park ve dinlenme alanı" planlarını oy çokluğuyla kabul etti. Parkla ilgili plan çalışması 4 yıldır devam ediyordu. Parkın yapılacağı alan, önceki planlarda konut alanında bulunuyordu.

İBB önceki planı iade etmişti

Park yapılması planlanan irili ufaklı 10 parselde yer alıyor. Parseller şahıslar, hisseli şahıslar ve KİPTAŞ mülkiyetinde yer alıyor. Bazı parseller üzerinde tescilli yapılarda bulunuyor. Tarihi bir değere olmayan kullanılmaz durumda yer alan eski yapılar yıkılacak.

 Tarihi Yarımada da yeni imar planı değişikliğine onay!

Konu hakkında hazırlanan imar dosyasında, Fatih Belediyesi'nin daha önce hazırladığı ve İBB'ye sunduğu planların iade edilmesi hakkında şu ifadeler kullanıldı: 

"İstanbul 1 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararı ile  2016'da uygun bulunan yenileme avan proje, 4 Mayıs 2016 tarihli Fatih Belediye Meclis kararı ile de uygun bulundu. Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkındaki Kanun ve ilgili yönetmelik doğrultusunda onaylanmak üzere avan proje, İBB Başkanlığına iletildi. Ancak avan projenin, meri imar planlarına göre yapılan inceleme neticesinde, Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı'na aykırı olduğu tespit edilerek, Başkanlık oluru gereği 7 Ekim 2016'da ilçe Belediyesi'ne iade edildiği görülmektedir."