Tarihi Yarımada'da yıkım

Tarihi Yarımada'da yıkım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Zabıta Tedbir Müdürlüğünce, 2010 Avrupa Kültür Başkenti ilan edilen İstanbul'da özellikle tarihi yarımada üzerinde yer alan kaçak yapıların yıkımı devam ediyor.


Bu kapsamda; Eminönü ilçesi Küçükpazarda istimlak edilen dört adet bina ile Fatih ilçesi Şişhane'de vakıf arazisinde bulunan gecekondu yıkıldı.

2863 sayılı Kültür ve tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ve Fatih Koruma Amaçlı İmar Planları Kararlarına aykırı olarak tarihi kalıntılar üzerine yapılan gecekondunun yıkımı gerçekleştirildi.

Fatih ilçesi, Avcıbey mahallesi, Şişhane Caddesi'nde bulunan söz konusu tescilli eski eser üzerinde bulunan kaçak eklentilerin yıkımı herhangi bir arbede yaşanmadan gerçekleştirildi.

Eminönü İlçesi, Yavuz Sinan Mahallesi, 122 pafta, 546 ada, 18 parsel, 122 pafta, 547 ada, 2-3-17-18 parseller, Hoca Gıyasettin Mahallesi, 203 pafta, 548 ada, 4-12-14-15-17-18 parseller ile 203 pafta, 549 ada, 35-45 parseller ilgili olarak İstanbul Metrosu Taksim-Yenikapı arasında Azapkapı-Unkapanı ve Yenikapı İstasyonları aç kapa alanlarında kalması nedeniyle Mahkemece 2942 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre tescil edilmesine ve el konulmasına karar verildiğinden söz konusu taşınmazlar üzerinde bulunan yapıların tahliye ve yıkım işleminin yapılması Belediyemiz İstimlak Müdürlüğünce talep edildiğinden Zabıta Daire Başkanlığı, Zabıta Tedbir Müdürlüğümüz ekiplerince Eminönü İlçesi, Yavuz Sinan Mahallesi, Küçükpazar Caddesi, No:41-43-45-49-52-54 adreslerinde daha önce tahliyesi yapılan 4 Adet binanın yıkım işlemi 02/12/2007 Pazar günü gerçekleştirildi.

Fatih İlçesi, Avcıbey Mahallesi, Şişhane Caddesi, 2701 ada, 43 parselde bulunan ve mer'i plan fonksiyonuna uymayan yapı ve kullanımlar; 21.05.2005 onaylı 1/1000 ölçekli Fatih Koruma İmar Planında “Dini Tesis Alanı”nda kalmakta ve mülkiyeti Avcıbey Vakfına ait olduğundan 5216 Sayılı Kanunun 11.maddesine istinaden 3194 sayılı İmar Kanunun 32.maddesine göre, Belediyemizce alınan 23/10/2007 tarih ve 3003-2945 sayılı Encümen Yıkım Kararı gereği Fatih İlçesi, Avcıbey Mahallesi, Şişhane Caddesi, No:30 adresinde boş halde bulunan gecekondunun yıkım işlemi Zabıta Daire Başkanlığı, Zabıta Tedbir Müdürlüğü ekiplerince 03/12/2007 Pazartesi günü gerçekleştirildi.