Tarihi Yarımada'nın bir özel yasaya ihtiyacı var!

Tarihi Yarımada'nın bir özel yasaya ihtiyacı var! Tarihi Yarımada'nın bir özel yasaya ihtiyacı var!

Gayrimenkul İçin Strateji Platformu tarafından ‘Tarihi Yarımada Vizyon Projesi’ konulu Yuvarlak Masa toplantısı düzenlendi. Toplantıda Tarihi Yarımada'nın ihtiyaçları görüşüldü..

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

GİSP (Gayrimenkul İçin Strateji Platformu) tarafından ‘Tarihi Yarımada Vizyon Projesi’ konulu Yuvarlak Masa toplantısı düzenlendi. Fatih Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Tarihi Yarımada - Suriçi bölgesinin, mevcut durumu, Suriçi yasası, Suriçi üst yönetimi ve finansal çözüm önerileriyle ilgili sunumdan sonra Fatih Belediye Başkanlığı tarafından bugüne kadar yapılan çalışmalar toplantıda anlatıldı.

Toplantıda, Fatih Belediye Başkan Yardımcısı Bora Selim ve Gayrimenkul İçin Strateji Platformu Hakan Gümüş’ün sunumlarıyla gerçekleştirildi. 

Tarihi Yarımada Bölgesi’nin günümüzdeki mevcut durumu, tescilli eserlerin bulunduğu bölgeler, deprem riski taşıyan alanlar, mülkiyet konusunun çözümü için özel yasa ve yönetim konusunun çözümü için Suriçi Üst Yönetimi önerisi görüşüldü.

Hakan Gümüş, Tarihi Yarımada’nın, dünya gayrimenkul pazarında hak ettiği yeri alması, İstanbul’a gelen turist sayısının 3 katına çıkarılması için yapılması gerekenleri katılımcılarla paylaşıldı. 

 

 

Şehir Plancısı Gümüş, ‘Avrupa’da kentlerin en değerli bölgeleri eski kent merkezleridir (old town), en şık mekanlar orada yer alır, sosyal etkinlikler orada planlanır. İstanbul’da ise tam tersi. İstanbul dünya tarihini değiştirecek bir arkeolojik potansiyele sahip. Tasarımın eli dokunduğunda tarihi bölgemiz muhteşem bir alan haline gelebilir. Evvela yerli turisti cezbedecek, sonra da dünyaya İstanbul’u tanıtacak sistematik bir yaklaşım ortaya konabilir. Tarihi Yarımada’yı hak ettiği yere ulaştırmak için tescilli yapılar restore edilmeli. Tescilli olmayan, deprem riski taşıyan arka bölgede (Silivrikapı, Eğrikapı) ise geliştirme alanı ilan edilebilir. Buradan elde edilecek gelirle restorasyon çalışmaları ve kentsel düzenleme çalışmalarına kaynak yaratılabilir. Tarihi Yarımada Bölgesi’nin asıl sorunu çoklu mülkiyet, bu konunun çözümü için mutlaka özel bir Suriçi Yasası gerekli, özel yetkilerle donatılmış Suriçi Üst Yönetimi de bu bölgenin layıkıyla yönetilmesini sağlayabilir.’ dedi. 

Fatih Belediye Başkan Yardımcısı ve Şehir Plancısı Bora SELİM ise ‘Bu bölgede mutlaka kapsamlı bir master plan çalışması yapılmalı, mevcut yasal altyapıyla mülkiyet sorununu çözmek mümkün değil, özel yasayla desteklenmiş bir yönetim modeli düşünülebilir. Bu bölgeye gençlerin ilgisini çekmek için teknoloji şirketlerine yönelik çalışmalarımız da var’ dedi.   
    
Soru cevap şeklinde devam eden toplantının kapanışında söz alan GİSP Başkanı ve Şehir Plancısı Hakan GÜMÜŞ; ‘Elimizde Dünya gayrimenkul vitrinine çıkması gereken bir elmas var, sadece parlatılması gerekiyor, Tarihi Yarımada’nın restorasyonu ve ihyası, memleket meselesi ve tarihi bir sorumluluktur, çalışmaların başarıya ulaşması için tıpkı Boğaziçi’nde olduğu gibi bir özel yasaya ihtiyaç var. Yetki karmaşasına son verilerek bölgenin, bir bütün olarak ele alınması elzemdir.’ şeklinde ifadelerde bulundu.

 

pus