Çukurova Balkon

Tarım arazilerinin satış işlemleri 2014!

Tarım arazilerinin satış işlemleri 2014! Tarım arazilerinin satış işlemleri 2014!

Tarım arazilerinin korunması adına ve bölünemez büyüklükteki tarım arazilerinin satışının önlenmesi için yapılan düzenlemelere göre tarım arazileri nasıl satılacak? İşte tarım arazilerinin satış işlemleri 2014...


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Tarım arazilerinin satış işlemleri 2014!

Tarım arazilerinin korunması ve bölünemez büyüklükteki tarım arazilerinin satışının önlenmesi için Tapu ve Kadastro Müdürlüğü tarafından birtakım düzenlemeler yapıldı.


Yapılan değişiklikler gereğince, tarım arazisi sahipleri istedikleri zaman taşınmazını satamayacak. Ancak tarım arazisi satışları için belirlenen koşulları yerine getiren maliklerin tarım arazisi devir işlemleri yapılabilecek. Peki, tarım arazilerinin satış işlemleri 2014 nelerdir?


Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından 12 Haziran 2014 tarihinde yeni Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun uygulamasına dair genelge esaslarına göre, tarım arazisi satışı için öncelikle, taşınmazın hisseli tapusu olmadığının kanıtlanması gerekiyor. Tarım arazilerinin satış işlemleri genelge kapsamında şu şekilde açıklanıyor:


Tarım arazilerinin satış işlemleri:

- Devre konu taşınmazın malikinin aynı ilçe sınırları içinde (ilçenin tüm mahalle veköylerini kapsayacak biçimde) müstakil veya hisseli başka bir tarımsal arazisinin olmadığının TAKBİS üzerinden tespit edilmesi durumunda, taşınmazın veya mevcut payın hisselendirilmeksizin aynen devrine yönelik istemin il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık

müdürlüklerine soru konusu edilmeksizin karşılanması mümkündür.


- Malikin tarımsal faaliyetinin terki anlamına gelen aynı ilçe sınırları içindeki (ilçenin tüm mahalle ve köylerini kapsayacak biçimde) tüm tarımsal parsellerinin aynı anda paydaş olan/olmayan bir veya birden fazla gerçek veya tüzel kişilere hisselendirilmeksizin mevcut payın aynen devrine yönelik talebinin tasfiye niteliği taşıması nedeniyle, il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerine soru konusu edilmeksizin karşılanması mümkündür.


- Mirasçıların anlaşmak suretiyle terekedeki tarımsal nitelik taşıyan tüm taşınmazları, 5403 sayılı Kanunun 8/C maddesi gereği, tek mirasçıya, iştirak halinde mülkiyet ilkelerine göre aile malları veya kazanç paylı aile malları ortaklığına, mirasçıların kuracağı limited şirkete veya üçüncü kişiye devir taleplerinin il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerine soru konusu edilmeksizin karşılanması mümkündür.


- 3194 sayılı İmar Kanununun 27/3 maddesi gereğince, köy yerleşik alan sınırları içerisinde, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümleri uygulanmaz. Bu nedenle köy yerleşik alan sınırları içerisinde olduğu tespit edilen tarımsal nitelikli taşınmazlara ilişkin işlemlerin doğrudan karşılanması gerekir. Köy yerleşik alan sınırları konusunda tereddüt oluşması halinde durumun kadastro veya il özel idaresi müdürlüğüne soru konusu edilmesi

gerekmektedir.


- Tarım arazisi niteliğindeki Hazine taşınmazları, 5403 sayılı Kanun ile belirlenen büyüklüklerin altında olsa bile hisselendirilerek, pay ve paydaş sayısı artırılmak suretiyle devri mümkündür.


Diğer hususların İrdelenmesi

Tapu müdürlüklerince doğrudan karşılanabilecek istemler dışında her türlü talebin il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerine iletilerek alınacak cevabi yazı gereğince işlemlerin yönlendirilmesi gerekmektedir.


Tarım arazilerinin satışları yeni yasayla nasıl olacak? İşte yayınlanan son genelge!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com