Tekirdağ Süleymanpaşa'da 4.7 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Tekirdağ Süleymanpaşa'da 4.7 milyon TL'ye icradan satılık arsa!Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, Kurnacık Mevkii'nde yer alan arsa vasıflı gayrimenkul 4 milyon 704 bin TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, Kurnacık Mevkii'nde bulunan arsa vasıflı gayrimenkul 4 milyon 704 bin TL bedel ile icradan satışa sunuldu. 

Özellikleri : Tekirdağ İl, Süleymanpaşa İlçe, 955 Parsel No, Köseilyas mahallesi, Kurnacık mevkii, boş arsa olduğu, üzerinde herhangi bir yapı olmadığı, şehir merkezine yaklaşık 5000 metre, Köseilyas asfaltına 40 metre, araştırma hastanesine ve ziraat fakültesi kompleksine 300 metre mesafede, hafif eğimli topoğrafyaya sahip ulaşımı dolmuş ve halk otobüsleri ile sağlanan ve şehrin sosyal yönden gelişmekte ve etrafında lüks villa tipi konutların yapıldığı bölgesinde olan konumdadır. m2 birim fiyatı 360 TL. olarak hesaplanmıştır.(Tapu kaydında tarla olarak kayıtlı olsa da, imar planı ve bilirkişi raporuna göre arsadır)borçlu hissesi 1/3 dür.

Kıymeti : 4.704.000,00 TL
1. Satış Günü : 12/04/2018 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 08/05/2018 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : TEKİRDAĞ 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ(KÖPRÜBAŞI MEVKİİ, KOCA CENTER İŞ MERKEZİ, KAT:2, SÜLEYMANPAŞA/TEKİRDAĞ) 

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/480 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.