Tekirdağ Süleymanpaşa'da 9.5 milyon TL'ye icradan satılık tarla!

Tekirdağ Süleymanpaşa'da 9.5 milyon TL'ye icradan satılık tarla!

T.C. Tekirdağ İcra Dairesi, Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Kayı Mahallesi, 803 parselde yer alan tarlayı 9 milyon 474 bin 300 TL'ye satıyor...


T.C. Tekirdağ İcra Dairesi tarafından, Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Kayı Mahallesi, 803 parselde yer alan tarla 9 milyon 474 bin 300 TL'ye satışa çıkarıldı. Gayrimenkulün satış ihalesi 28 Nisan tarihinde saat 11:00'de gerçekleştirilecek.

İlan metni: 

T.C. TEKİRDAĞ İCRA DAİRESİ 2020/2957 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tekirdağ İl, Süleymanpaşa İlçe, Kayı Mahalle , 803 Parsel,Eski Mezarlık Mevkii, Tarla nitelikli taşınmaz ipotek maliki adına tam hisse ile kayıtlıdır. Topoğrafik olarak %0 ila 2 meyilli olup , killi -tınlı toprak yapısına sahip , su tutma kapasitesi orta , keşif günü taşınmazda buğday hasadının yapıldığı , anızlı olduğu ve tarımsal amaçla kullanıldığı tespit edilmiştir. Taşınmazın Tekirdağ -Edirne Karayoluna cepheli olduğu, köy yerleşim yerine yakın oduğu , Kayı Mahalle yerleşim yerine 40-70 metre mesafade olduğu bilirkişice tespit edilmiştir. Denilmiştir.
Yüzölçümü : 55.000 m2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 9.474.300,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Taşınmaz üzerinde Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünün 27/12/2016 tarih 31177 yevmiye nolu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. Maddesine göre belirtme beyanı
1. Satış Günü : 28/04/2021 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 26/05/2021 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Tekirdağ Adalet Sarayı -4. Kat İl Seçim Kurulu KarşısıSüleymanpaşa / Tekirdağ

Tekirdağ Süleymanpaşa

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/2957 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.