Tekirdağ'da 12.2 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Tekirdağ'da 12.2 milyon TL'ye icradan satılık arsa! Tekirdağ'da 12.2 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Tekirdağ İli Çorlu İlçesi Balagazlı Mevkii'nde yer alan arsa vasıflı gayrimenkul 12 milyon 240 bin 135 TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. Tekirdağ İli Çorlu İlçesi Balagazlı Mevkii'nde yer alan arsa vasıflı gayrimenkul icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan arsa için 12 milyon 240 bin 135 TL bedel isteniyor. 

Özellikleri : Tekirdağ İl, Çorlu İlçe, 20 Ada, 5 Parsel, Balagazlı Mevkii, Seymen Mahallesi'nde 153.001,69 metrekare büyüklüğünde olup tapuda Tarla vasfındadır. 

Taşınmaz toprak ve topoğrafik yapısı uygun tarım tekniklerini tatbik edilmesi ile ekonomik ve rasyonel olarak nadasa bırakılmaksızın bölgemizde uygulanan buğday, ayçiçeği ve kanola münavebesine uygun ekimi yapılarak tarımsal amaçlı kullanılabileceği tespit edilmiştir. 2017 üretim sezonunda Buğday hasadı yapıldıktan sonra toprak işlemesi yapıldığı görülmüştür. Taşınmaz killi-tınlı toprak yapısında, makinalı tarıma elverişli kuru tarım arazisidir. Taşınmazın içerisinden Çorlu ? Yakuplu mahallesi stabilize yolu geçmektedir. Ancak tapu kaydında bu yol görülmemektedir. Taşınmaz İstanbul - Çorlu Asfalt yoluna (E5) 400 m, Silver side oteline yaklaşık 400 m, Çorlu havaalanına yaklaşık 1.500 m mesafededir. Çorlu Belediye Başkanlığının 21/06/2017 tarih ve 4254 sayılı yazısında; taşınmazın bir kısmı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planları içersinde imar yolu, Sosyal Kültürel Tesis Alanı ve İlköğretim tesis alanında kaldığı, kalan kısmı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı onama sınırları dışında olduğu, İmar planı içinde kalan kısımlarda imar uygulaması yapılmadığı belirtilmiştir.

Kıymeti : 12.240.135,20 TL
1. Satış Günü : 21/05/2018 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 29/06/2018 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : Çorlu Belediye Kültür Merkezi Tekirdağ Yolu Üzeri

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/4011 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.