Tevhid nedir?

Tevhid nedir? Tevhid nedir?

Parsellerin birleştirilmesi anlamını ifade eden tevhid nedir, tevhid işlemi ile ilgili tüm detaylar için haberimizi inceleyebilirsiniz...Tevhid nedir?

Tevhid, kelime anlamı olarak "birleştirme" kelimesine karşılık geliyor. Gayrimenkul sektöründe "Tevhid nedir?" diye merak ediyorsanız hemen yanıtlayalım.


Tevhid nedir?

Tevhit olarak da telaffuz edilen tevhid işlemi, tapu sicilinde ayrı kayıtlı ve birbirine bitişik birden fazla taşınmaz malın tek bir parsel halinde birleştirilmesini ifade ediyor.


Söz konusu işlem, aynı veya değişik kişilere ait taşınmaz malların birleştirilmesi ile mümkün olabiliyor. Tevhid işlemi kapsamında birleştirilecek taşınmaz malların üzerinde, rehin ve irtifak hakları gibi kaydedilmemiş haklar ile taşınmaz mal mükellefiyeti gibi şerhler varsa, bütün hak sahiplerinin ve rehin alacaklarının muvafakatları ile alınması zorunlu tutuluyor.


Burada önem teşkil eden bir diğer husus ise şu şekildedir; Birleştirilecek taşınmaz mallar üzerindeki haklar ve mükellefiyetler, yeni oluşan taşınmazlara geçiyor. 


Tevhid işlemi için gerekli belgeler..

* Taşınmazın bulunduğu yere göre belediye encümeni veya il idare kurulu kararı,

* Kadastro müdürlüğünce üst yazıya bağlanmış üç takım birleştirme dosyası,     tescil bildirimi ve kontrol raporu,

* Birleştirme isteminde bulunanın veya temsilcisinin fotoğraflı nüfus hüviyet cüzdanı veya pasaportu ile temsil belgesi.

* Taşınmaz mallardan en az birinin cinsi bina ise deprem sigortası aranır.

 

Tevhid işleminin mali yönü..  

Birleştirme işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden, ayrı ayrı binde 9.9 oranında harç tahsil ediliyor. 


Birleştirme harcı birleştirilecek parsellerin işlemden önceki değerleri üzerinden ayrı ayrı hesaplanıyor. Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre her yevmiye numarası için bir adet döner sermaye ücreti alınıyor.Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com