11 / 08 / 2022

Tire'de 13.4 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Tire'de 13.4 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Tire İcra Dairesi, İzmir Tire'de bulunan arsayı satışa çıkardı. Söz konusu arsanın satış bedeli 13 milyon 407 bin 698 TL olarak belirlendi.Tire İcra Dairesi,  İzmir  Tire'de bulunan arsayı 13 milyon 407 bin 698 TL'ye satıyor. Gayrimenkulün ihalesi 15 Ekim 2020 günü gerçekleşecek. 

T.C. TİRE İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :
TAPU KAYDI : İzmir İl, Tire İlçe, 1727 Ada, 18 Parsel, TURAN Mahalle/Köy, İzmir İli ,Tire İlçesi,Turan Mah.Kızılyar mevkii,1727 ada 18 parsel sayılı, 20.000,00 metrekare yüzölçümünde,arsa niteliğindeki taşınmaz
İMAR DURUMU : Taşınmaz Tire OSB Sınırlarında yer almakta olup, 4562 sayılı 12.04.2000 tarihli OSB Kanununa uyarınca OSB Müdürlüğünden alınan 26.07.2018 tarihliİmar Durumu yazısına göre Emsal (K.A.K.S) : 0,70 ; H (Yükseklik) : Serbest Ön Çekme Mesafesi :15,00 m ; yan çekme mesafesi : 10,00 m ; Arka Çekme mesafesi : 15,00 m ; Ön , yan ve arka çevre yeşil alanları her biri4,00 m'dir.

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: :
Taşınmaz; Tire İlçesi, Turan Mahalle», 1727 Ada, 18 Parselde kayıtlıdır. Mevcut durumu itibari ile parsel üzerinde prefabrik betonarme tipinde inşa edilmiş fabrika ana binası, üretim alanı ve prefabik depo, sera, güvenlik kulübesi bulunmaktadır. Kuzeyi OSB yoluna cepheli ve diğer hudutları benzer taşınmazlar ile çevrilidir. Tire OSB’nin kapsamında bulunmaktadır. Her türlü ah yapı hizmetlerinden (elektrik, su, kanalizasyon, v.s) yararlanmakta olan bir muhittedir, e-) Zemin Değerlendirmesi: İZMİR Tire Organize Sanayi Bölgesi MÜTEŞEBBİS HEYET’inin 10/10/2018 tarihli ve 2018/04 sayılı kararında “Hazine ve Maliye Bakanlığı'mn 06.10.2018 tarih ve 30557 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Türk Parası Kıymetini Korama hakkında 32 sayılı Karara ilişkin (Tebliğ No:2008i32134)’ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:201 B-32151) gereği değişken parametreli Türk Lirası olan Bölgemiz parsel satış fiyatının 10.10.2018 tarihi itibarı ile 250,00 TL/metrekare ( îkiyüzelli TL) olarak uygulanmasına karar verilmiştir.” Denilmektedir. Parselin metrekare birim değeri 250,00 TL/metrekare, toplam arz değeri ise; 250,00 TL/metrekare x 20.000,00 metrekare = 5.000.000,00 TL’dir. Parsel Özerinde Prefabrik betonarme yapılar kategorisine girmekte olan bir yapı bulunmaktadır. Fabrika üretim »lam ve idari bina olarak kullanılmaktadır. Fabrika ana binasının duvarları tuğla yapı malzemesinden oluşmakta olup iç ve dış cepheler boyasızdır. Çatı ana taşıyıcı sisteminde çelik kirişler kullanılmış olup çatı örtüsü olarak sandviç paneller kullanılmıştır. İdari bina; bodrum + zemin 4 2 katlı olup üretim bölümüyle bitişik durumdadır. Yaklaşık 10 yaşındadır. İdare binasının toplam yüzölçümü 916,10 metrekaredir. tç kapılar ahşap doğramadır. Bodrum katta soyunma odalan ve ambar mevcuttur. Zemini seramik kaplıdır. Zemin katta revir, ofis, yemekhane mevcuttur. 1. Katta 2 adet ofis, mutfak, tuvaletler mevcuttur. 2. Katta ofisler, toplantı odası, tuvalet banyo bulunmaktadır. Zeminlerde laminant parke kullanılmıştır. Pencereler PVC doğramadır. Tavan PVC kaplamada önce cephenin orta bölümünde cam giydirme cephe sistemi mevcuttur. İdari bina oldukça bakımlı bir yapı olup iç kısmının sonradan tadilat gördüğü anlaşılmaktadır. İdare binası olarak kullanılan bu yapı 3-A sımf ve grubum irmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mn yayınlamış olduğu 2018 yılı yapı yaklaşık maliyetleri cetvelinde 3-A sınıf ve grubun metrekare maliyeti 800,00 TL/metrekare olup, yapının yaklaşık 10-15 senelik yaşı itibariyle oldukça bakımlı oluşu da göz önünde bulundurularak yıpranma oram yüzde 10’dur. Bu bilgiler ışığında yapının değeri; 1.518.0 metrekare x 800,00 TL/metrekare x (1-0,10) = 1.095.960,00 TL’dir. Üretim binasının döşemeleri betondur. Prefabrik betonarme yapı tipinde inşa edilmiştir. İki ayn yapıdan oluşmaktadır. Giriş yönüne göre solda kalan yapıda 5 adet, sağda kalan yapıda ise 3 adet otomatik kapı mevcuttur. Çatı taşıyıcı sisteminde çelik profil yapı elemanları ve kirişler kullanılmış olup çatı örtüsü sandviç panellerden oluşmaktadır Duvarlar tuğla yapı malzemesi ile inşa edilmiş ol ışı sıvalı ancak boyasızdır. İçerisinde sürgülü asansör, araç ve gereç bulunmaktadır. Yüzölçümü 11.095,00 metrekaredir. Üretim binası olarak kullanılan bu yapı 3-A sınıf ve grubuna girmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mn yayınlamış olduğu 2018 yılı yapı yaklaşık maliyetleri cetvelinde 3-A sınıf ve grubun m2 maliyeti 860,10 TL/m2 olup, yapının yaklaşık 10-15 senelik yaşı itibariyle yıpranma oranı yüzde lO'dur. Bu bilgiler ışığında yapıma değeri; 11.095,00 metrekare * 800,00 TL/metrekare x (1-0,10) = 7.988.400,00 TL’dir. Prefabrik Konteyner; Prefabrik yapılar sınıfına girmektedir. Zemininde fayans yapı malzemesi kullanılmıştır. Duvar iskeleti çelik karkas yapı elemanlarından oluşmakta olup PVC kaplama yapı malzemesi ile kaplanmıştır. 3 Bölmeden oluşmaktadır. İşçilerin barınma amaçlı kullandıkları anlaşılmaktadır. Yüz ölçümü 70,00 metrekaredir. Barınma amaçlı kullanılan bu yapı 2-C sınıf ve grubuna girmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mn yayınlamış olduğu 2018 yılı yapı yaklaşık maliyetleri cetvelinde 2-C sınıf ve grubun m2 maliyeti 578,00 TL/m3 olup, yapının yaklaşık 5 senelik yaşı itibariyle yıpranma oram yüzde 6’dır. Bu bilgiler ışığında yapının değeri; 75,00 m2 x 578,00 TL/metrekare x (1-0,06) = 40.749,00 TL’dir. Duvar ve çatı iskeleti çelik profil yapı elemanlarından oluşmakladır. Yüzey kaplaması olarak ışığı geçiren polyester yapı malzemesi kullanılmıştır. Bitki yetiştiriciliği yapıldığı anlaşılmaktadır Yüzölçümü 120,00 metrekaredir. Sera amaçlı kullanılan bu yapı 1-A sınıf ve grubuna girmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu 2018 yılı yapı yaklaşık maliyetleri cetvelinde 1-A sınıf ve grubun metrekare maliyeti 153,00 TL/metrekare olup, yapının yaklaşık 3 senelik yaşı itibariyle yıpranma oram yüzde 4’tür. Bu bilgiler ışığında yapının değeri; 120,00 metrekare x 153,00 TL/metrekare x (1-0,04) = 17.625,60 TL’dir. Trafo ve Kompresör odası ; Betonarme karkas yapılar sınıfına girmektedır. Zemini betondur. Duvarları tuğla yapı malzemesinden oluşmakta olup sıvasız ve boyasızdır. Çatı örtüsû yoktur. Trafo ve Kompresör odası bölmelerinden oluşmaktadır. Yüz ölçümü 55,00 metrekaredir. Yapı 2-C sınıf ve grubuna girmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu 2018 yılı yapı yaklaşık maliyetleri cetvelinde 2-C sınıf ve grubun metrekare maliyeti 578,00 TL/m2 olup, yapının yaklaşık 3 senelik yaşı itibariyle yıpranma oram yüzde 4’tür. Bu bilgiler ışığında yapının değeri; 55,00 metrekare x 578,00 TL/metrekare x (1-0,04) = 30.518,40 TL’dir. Garaj; Çelik yapılar sınıfındadır. Cepheleri açıktır. Çelik profil direkler üzerine kirişler monte edilerek çatı taşıyıcı sistemi oluşturulmuştur. Çatı örtüsü olarak galvaniz sac yapı malzemesi kullanılmıştır. Yaklaşık 3 Senelik bir yapıdır. Yüz ölçümü 70,00 metrekaredir. Garaj olarak kullanılan bu yapı 1-A sınıf ve grubuna girmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu 2018 yılı yapı yaklaşık maliyetleri cetvelinde 1-A sınıf ve grubun m2 maliyeti 153,00 TL/m2 olup, yapının yaklaşık 3 senelik yaşı itibariyle yıpranma oranı yüzde 4’tür. Bu bilgiler ışığında yapının değeri;70,00 metrekare x 153,00 TL/metrekare x (1-0,04) = 10.281,60 TL’dir. Kamleya; Basit yapılar sınıfına girmektedir. Cepheleri açıktır. Silindirik demir direkler üzerinedemir profil kirişler monte edilerek çatı taşıyıcı sistemi oluşturulmuştur. Üzerine OSB levhalar örtülerek çatı yüzeyi oluşturulmuştur. Çatı örtüsü olarak shingle yapı malzemesi kullanılmıştır. Yaklaşık 3 Senelik bir yapıdır. Yüz ölçümü 40,00 metrekaredir. Kamelya olarak kullanılan bu yapı 1-A sınıf ve grubuna girmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayınlamış olduğu 2018 yılı yapı yaklaşık maliyetleri cetvelinde 1-A sınıf ve grubun metrekare maliyeti 153,00 TL/metrekare olup, yapının yaklaşık 3 senelik yaşı itibariyle yıpranma oranı yüzde 4’tür. Bu bilgiler ışığında yapının değeri; 40,00 metrekare x 153,00 TL metrekare x (1-0,04)=5.875,20 TL’dir.Güvenlik Binası: Basit yapılar sınıfina girmektedir. Zemini betondur. Duvarları press tuğla yapı malzemesinden oluşmakta olup sıvasız ve boyasızdır. Çatı örtüsü yoktur. Taşıyıcı sistemini silindirik çelik direkler oluşturmaktadır. Pencereleri PVC doğrama olup zemini laminant parke döşemedir. Yaklaşık 3 senelik bir yapıdır. Yüz ölçümü 10,00 metrekaredir.Yapı 2-C sınıf ve grubuna girmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu 2018 yılı yapı yaklaşık maliyetleri cetvelinde 2-C sınıf ve grubun metrekare maliyeti 578,00 TL/metrekare olup, yapının yaklaşık 3 senelik yaşı itibariyle yıpranma oranı yüzde 4’tür. Bu bilgiler ışığında yapının değeri; 10,00 metrekare x 578,00 TL/metrekare x (1-0,04) = 5.548,80 TL’dir. Parsel içerisinde beton dökülmüş alanlar ve çevre düzenlemesi mevcuttur. Beton düzenlemesı yapılan alanın yüzölçümü ;yaklaşık olarak 6.000,00 m2 dir.Günün ekonomik şartları ,, piyasa koşulları, rayiç değerleri yıpranma payları dikkate alındığında yapılan düzenlemeler ve beton zeminin değerinin; 155.000,00 TL olduğu anlaşılmakladır.Parsel çevresi beton direkli tel çit imalatı ile çevrelenmiştir. Parselin çevresinin toplam uzunluğu 570,00 m’dir. Beton direkli tel çit imalatının 2019 ılı itibari ile işçilik ve K.D.V. dâhil maliyeti 30,00 TLm olup yaklaşık 10 senelik yaşı itibariyle yıpranma payı yüzde 10 olarak değerlendirilecektir. Bu bilgiler ışığında imalatın değeri; 570,00 m x 30,00 TL/m x (1-0,1) = 15.390,00 TL’dir. Bu bilgiler ışığında Turan Mahalleri, 1727 Ada, 18 Panelin; fizerinde bulunan yapı ve muhdesat ile birlikte keşif tarihi olan 22/02/2019 itibariyle toplam değeri; 14.362.348,60 TL’dir. dosyada bulunan rapor düzenleme tarihi olan 31/08/2018 tarihi itibariyle değer, ( son endeks 396,62 / ilk endeks 424,86 ) x 14.362.348,60 TL = 13.407.698,30 TL olarak hesaplanmıştır. Borlu şirket hissesi tamdır .Taşınmaz ihalesine katılacakların Tire OSB'den uygunluk görüşü alarak dosyaya ibraz etmeleri zorunludur.
Kıymeti : 13.407.698,30 TL (Tire İcra Hukuk Mahkemesinin 2018/95 Esas sayılı kararı gereğince)
KDV Oranı : KDV Kanunun 17-4/r düzenlemesi gereği ihale KDV'den istisnadır
Kaydındaki Şerhler : 1-Beyanlar hanesinde Tire Organize Sanayi Bölgesinin "Taşınmazın icra yoluyla satışı dahil üçüncü kişilere devrinde OSB'den uygunluk görüşü alınması zorunludur" şerhi vardır.
2-Tire 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/622,624 ve 649 Esas sayılı dosyalarının ihtiyati tedbir şerhi vardır. (Mahkeme cebri icra satışına engel teşkil etmediğini bildirmiştir.)
1. Satış Günü : 15/10/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 09/11/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : Tire İlçesi Hizmet Binası Meclis ve Nikah Salonu

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Taşınmaz Organize Sanayi Bölgesinde bulunduğundan 4562 Sayılı OSB Kanunun 15. Md. 3. Fıkrası gereğince "OSB'ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen taşınmazların icra yoluyla satışı halinde;Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla,bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir.Satış ilanlarında kuruluş protokolünde yer alan katılımcı niteliklerine de yer verilir' 4. Fıkrasında "Taşınmazların kredi alacaklısı kuruluşa saılması halinde kredi alacaklısı kuruluş satın aldığı taşınmazı sadece bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip gerçek veya tüzel kişilere en geç iki yıl içinde satmak veya aynı nitelikteki gerçek veya tüzel kişilere kiraya vermek zorundadır."OSB Uygulama yönetmeliğinin 58. Md. 6. Fıkrasında taşınmazın icra yoluyla satışı dahil üçüncü kişilere devrinde OSB'den uygunluk görüşü alınması zorunludur. Taşınmazın bulunduğu Organize Sanayi Bölgesikarma OSB niteliğindedir ve Organize sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 54. Md.de "kurulamayacak tesisler "belirtilmiştir.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/452 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/09/2020