TMMOB Çevre Mühendisleri Odası: 2B arazileri kentsel dönüşüm için de kullanılsın!

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası: 2B arazileri kentsel dönüşüm için de kullanılsın!TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu: "Tasarı, 'kentsel dönüşüm' projelerinin uygulanması içinde bu alanlardan faydalanılmasının yolunu açmaktadır" dedi


TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 10. Dönem Yönetim Kurulu, kamuoyunda "2B Yasa Tasarısı" olarak bilinen "orman özelliğini yitirmiş hazine arazilerinin satışını öngören yasa tasarısı" ile ilgili olarak "Tasarı, ’kentsel dönüşüm’ projelerinin uygulanması içinde bu alanlardan faydalanılmasının yolunu açmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 10. Dönem Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada, işçi haklarından arazilere kadar birçok konunun 2B, 4C, 4B gibi terimlerle kodlanarak toplumdan pek çok şeyin saklandığı ileri sürüldü.

Son 50 yılda 55 yasal düzenlemenin ormanlar hakkında yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, sayılara döküldüğünde iptal davası açılanlar, Anayasa Mahkemesine götürülenler olarak da pek çok verinin elde edilebileceği bildirildi. Açıklamada, orman, toprak, su, ırmak, hayvan ve hava gibi pek çok değerin, insan hak ve özgürlükleri gibi acil olarak anayasal koruma altına alınması gerektiği
 ifade edildi.

"2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun"un, tasarının 13. maddesinde yürürlükten kaldırıldığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hem anayasanın 170. maddesi ile çelişen bu durum, uygulamada arazileri kimlerin kiralayacağı, satın alacağı ve bu uygulamayla toplumsal faydanın nasıl gözetileceği hususlarıyla da akıl karmaşasına meyil vermektedir. Tasarı, kentsel dönüşüm projelerinin uygulanması içinde bu alanlardan faydalanılmasının yolunu açmaktadır. Tasarıda 10. maddede düzenlenen ve elde edilen gelirlerden orman köylerine harcanacak miktarın üst sınır olarak tanımlanması hususu, alt sınırın belirsizliğine yol açmaktadır. Burada, ’yüzde 90 geçmeyecek şekilde gelirden pay ayrılır’ demek, aslında hiç kaynak ayrılmamasının ya da az bir kaynak tahsisiyle durumun geçiştirilmesine yol açacaktır."

AA