TMSF, Akköprülü Otomotiv'in Van'daki arsasını satıyor!

TMSF, Akköprülü Otomotiv'in Van'daki arsasını satıyor! TMSF, Akköprülü Otomotiv'in Van'daki arsasını satıyor!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Akköprülü Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Van Tuşba'daki arsasını satışa çıkardı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Akköprülü Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Van Tuşba Kalecik'teki arsasını satışa çıkardı.

Van İli, Tuşba İlçesi, Kalecik Mahallesi, 1639 parselde yer alan arsanın muhammen bedeli 6 milyon TL olarak belirlendi.

1-Yukarıda belirtilen gayrimenkul için ihale, Teklif Alma Yöntemiyle yapılacaktır
2-Teklifler 27.12.2018 tarihinde saat: 17:00’ye kadar alınacaktır.
3-Teklif sahiplerinin 180.000.-TL (Yüzseksenbin.Türk.Lirası) tutarındaki teminatı ŞİRKET’in Yapı Kredi Bankası A.Ş. nezdindeki TR08 0006 7010 0000 0061 1297 42 İBAN No.lu TL hesabına yatırdıktan sonra dekontunu, teminat mektubu vermeleri halinde en az 3 ay süreli geçici Banka Teminat Mektubu aslını aşağıda belirtilen teklif sahibine ait aşağıda belirtilen diğer belgelerle birlikte Akköprülü Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Şabaniye Mahallesi İpekyolu Bulvarı No:305 Akköprülü Plaza Edremit / Van adresine elden kapalı zarfla teslim edilmesi gerekmektedir. İhale mahallinde nakit teminat tahsili yapılmayacaktır.
4-Satış koşulları ve satışa sunulan taşınmaz hakkında daha ayrıntılı bilgi ŞİRKET’in adresinden ve aşağıdaki irtibat kurulacak kişiden temin edilebilecektir.
5-İhaleye katılanlar Teklif ve Taahhütname Formu’nu okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.
6-Gayrimenkul ile ilgili bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. ŞİRKET tarafından gayrimenkul için ayrıca yer gösterme hizmeti verilmeyecektir.
7-Gayrimenkulün devir ve tescil işlemleriyle ilgili her türlü sözleşme masrafları alıcıya, vergi resim ve harçlar ile buna benzer tüm yükümlülükler yasal düzenlemeler kapsamında taraflara aittir.
8-ŞİRKET, Devlet İhale Kanunu ve Kamu İhale Kanununa tabi olmadığından ihale yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
9-Satış ilanında dizgi ve baskı hatası olması halinde ŞİRKET tarafından yapılacak açıklamalar geçerlidir.
10-Teklif onaylandığı takdirde teklif tutarının tamamının ŞİRKET satış onay bildiriminde belirtilen sürenin son günü mesai saati bitimine kadar alıcı adı ve teklif bedeli belirtilmek suretiyle, ŞİRKET’in Yapı Kredi Bankası A.Ş. nezdindeki TR08 0006 7010 0000 0061 1297 42 İBAN No.lu TL hesabına nakden yatırılması zorunludur.
11-İhale üzerinde kalan ihale alıcısının ŞİRKET tarafından verilen sürede yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya satın almaktan vazgeçmesi halinde ŞİRKET, ikinci en yüksek teklif sahibinden gayrimenkulü satın almasını isteyebilir.
12-Teklif verenler bu ilandaki hükümleri, şartnamedeki satış koşullarını ve ŞİRKET’in ihale usullerini kabul etmiş sayılırlar.