TMSF, Akmaya'yı satışa çıkardı!

TMSF, Akmaya'yı satışa çıkardı!Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), "Akmaya Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nün satışı için ihale açtıTMSF'nin satışa ilişkin duyurusu, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

Duyuruya göre, Fon tarafından Akmaya Sanayi ve Ticaret A.Ş. amme borçlusundan oluşturulan, Akmaya Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle, cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak satılacak.

Muhammen bedeli 90 milyon dolar olarak belirlenen Akmaya Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün satışında katılımcılardan 9 milyon dolar tutarında geçici teminat bedeli alınacak.

İhale, 29 Haziran 2010 tarihinde saat 14.00'te kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek ve kurulun onayı ile sonuçlandırılacak.

Satış Komisyonu şartnamedeki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren katılımcılar arasından açık artırma aşamasına katılmaya hak kazananların kısa listesini oluşturacak. Kapalı zarf aşamasında verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecek.

Kurul en yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç teklifi veren mali teklif sahibi arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilecek.

Buna göre kurulun ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık 2 Temmuz 2010 tarihinde saat 16.00'da TMSF'de yapılacak.

İhaleye katılmak isteyenler şartnameyi bedel ödeyerek TMSF'den satın alabilecekler.

Fon Kurulunun 27 Ağustos 2009 tarihli kararı ile oluşturulan, Akmaya Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, borçluya ait olup, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca haczedilen, Kırklareli Lüleburgaz E-5 Karayolu Evrensekiz Kavşağı adresinde bulunan, Akmaya Üretim Tesisi kapsamındaki gayrimenkul (fabrika binaları), menkuller (makine, teçhizat, demirbaş), markalar ile bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden oluşmakta.
AA