TMSF Mevamed Sağlık Ürünleri'nin 2 gayrimenkulünü satışa çıkardı!

TMSF Mevamed Sağlık Ürünleri'nin 2 gayrimenkulünü satışa çıkardı!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Mevamed Sağlık Ürünleri Tar. Gıda İnş. Mim. İş. Sağ. ve Güv. İlaç Hizm. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait 2 gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin satış bedelleri 2 milyon 600 bin TL ve 2 milyon 150 bin TL olarak belirlendi. 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Mevamed Sağlık Ürünleri Tar. Gıda İnş. Mim. İş. Sağ. ve Güv. İlaç Hizm. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait 2 gayrimenkulü satıyor.

Samsun'un ilkadım ve Atakum ilçelerinde yer alan gayrimenkullerin satış bedelleri 2 milyon 600 bin TL ve 2 milyon 150 bin TL olarak belirlendi.

Arsa ve kagir bina vasıflı taşınmazların satış ihalesi 15 Nisan 2020 tarihinde saat 14:00'de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Binası, Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde yapılacak.

1. MEVAMED SAĞLIK ÜRÜNLERİ TARIM GIDA İNŞAAT MİMARLIK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLAÇ HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne ait Samsun ili, İlkadım ilçesi, Toybelen mahallesi ile Atakum ilçesi, Büyükoyumca mahallesi adresinde bulunan aşağıda tablo halinde listesi yapılan iki adet taşınmaz birlikte ayrı ayrı, aşağıda ve ŞARTNAME’de yazılı usul ve şartlarla satışa çıkarılmıştır.

2. Teklif sahipleri teklif verdikleri her taşınmaz için verdiklerin teklif tutarının %5’i oranındaki teminat tutarını Özel Form Fizik Tedavi Rehabilitasyon Sağlık Özel Eğitim Tarım Gıda İnşaat Ve Turizm Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’ne ait Denizbank Samsun Şubesi nezdindeki TR92 0013 4000 0163 8688 7000 01 ıban no.lu hesaba yatıracaklardır. Teminat yatırılırken açıklama kısmına teminatın hangi taşınmaz için yatırıldığı yazılmalıdır.

3. İhale Teklif Alma Yöntemi ile başlatılacak, birden fazla teklif verilmesi halinde, pazarlık veya açık arttırma usulü ile sonlandırılacaktır. Teklifler aşağıda yazılı adrese* 08.04.2020 tarihi saat 17:00’a kadar belge asılları ibraz edilmek kaydıyla yazılı olarak posta, mail veya elden yapılacaktır.

4. Verilecek teklifler,  İhale Komisyonu tarafından değerlendirilecek olup; tekliflerin kabulü, reddi, teklif sahiplerinin pazarlık veya açık arttırma için çağrılması, hangi tekliflerin çağrılacağı, birden çok sayıda teklif olması halinde, pazarlık ve/veya açık arttırma usulü ile ihaleyi yapma veya yapmama yetkisi İhale Komisyonundadır.

5. İhale Komisyonu tarafından satışın Pazarlık/Açık arttırma usulü ile satışa karar verilmesi halinde satış işlemi, 15.04.2020 tarihinde saat 14:00’daTasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Binası, Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde yapılacaktır.

6. İhaleye iştirak edeceklerin ŞARTNAME’de yazılı (Madde:4) belgeleri ibraz etmeleri zorunludur.

7. Taşınmazlar ile ilgili bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Taşınmazların iştirakçiler tarafından görüldüğü kabul edilir. Randevu alınarak taşınmazlar görülebilir.

8. Taşınmazların devir ve tescil işlemleriyle ilgili her türlü sözleşme masrafları alıcıya, vergi resim ve harçlar ile buna benzer tüm yükümlülükler yasal düzenlemeler kapsamında taraflara aittir.

9. İhale,  İhale Kanunlarına’na ve İcra ve İflas Kanunu’na tabi olmayıp, İhale Komisyonu ihale usulünü belirlemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. İhalenin onay mercii ŞİRKET Müdürler Kuruludur.

10. Satış ilanında dizgi ve baskı hatası olması halinde İhale Komisyonu tarafından yapılacak açıklamalar geçerlidir.

11. İhaleyi kazanan 22.04.2020 tarihi saat 17:00’a kadar ihale bedelinin tamamı nakden ve defaten ŞARTNAMEDE belirtilen hesaba yatırmak zorundadır.

12.  İhalenin yapılması/yapılmaması, taşınmazların teslimi, ihale bedelinin ödenmesi, ihale bedelinin ödenme şartları, ödenmediği taktirde gayrimenkullerin diğer bir iştirakçiye teklif edilmesi hususları ŞARTNAME’de yazılı usul ve şartlara tabidir. Bu hususlara İhale Komisyonu karar verir.

 İhalenin onay mercii ŞİRKET Müdürler Kuruludur.  

 

TMSF, Dumankaya'nın 86 taşınmazını satışa çıkardı!