TMSF Mevamed Sağlık Ürünleri'nin Samsun'daki gayrimenkulünü satışa çıkardı!

TMSF Mevamed Sağlık Ürünleri'nin Samsun'daki gayrimenkulünü satışa çıkardı!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Mevamed Sağlık Ürünleri Tar. Gıda İnş. Mim. İş. Sağ. ve Güv. İlaç Hizm. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkulün satış bedeli 2 milyon 600 bin TL olarak belirlendi.Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Mevamed Sağlık Ürünleri Tar. Gıda İnş. Mim. İş. Sağ. ve Güv. İlaç Hizm. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait gayrimenkulü satıyor.

Samsun İlkadım'da yer alan gayrimenkulün satış bedeli 2 milyon 600 bin TL olarak belirlendi. Gayrimenkulün satış ihalesi 1 Temmuz 2020 tarihinde saat 14:00’daTasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Binası, Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde yapılacak.


MEVAMED SAĞLIK ÜRÜNLERİ TARIM GIDA İNŞAAT MİMARLIK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLAÇ HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’NE AİT TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

1. MEVAMED SAĞLIK ÜRÜNLERİ TARIM GIDA İNŞAAT MİMARLIK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLAÇ HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne ait Samsun ili, İlkadım ilçesi, Toybelen mahallesi adresinde bulunan aşağıda tablo halinde gösterilen bir adet taşınmaz aşağıda ve iş bu ŞARTNAME’de yazılı usul ve şartlarla satışa çıkarılmıştır.

2. Teklif sahipleri teklif verdikleri her taşınmaz için verdiklerin teklif tutarının %5’i oranındaki teminat tutarını Özel Form Fizik Tedavi Rehabilitasyon Sağlık Özel Eğitim Tarım Gıda İnşaat Ve Turizm Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’ne ait Denizbank Samsun Şubesi nezdindeki TR92 0013 4000 0163 8688 7000 01 ıban no.lu hesaba yatıracaklardır. Teminat yatırılırken açıklama kısmına teminatın hangi taşınmaz için yatırıldığı yazılmalıdır. (Örneğin: Toybelen Mah. Taşınmazı İlahe Teminat Bedeli)

3. İhale Teklif Alma Yöntemi ile başlatılacak, birden fazla teklif verilmesi halinde, pazarlık veya açık arttırma usulü ile sonlandırılacaktır. Teklifler aşağıda yazılı adrese* 24.06.2020 tarihi saat 17:00’a kadar belge asılları ibraz edilmek kaydıyla yazılı olarak posta, mail veya elden yapılacaktır.

4. Verilecek teklifler,  İhale Komisyonu tarafından değerlendirilecek olup; tekliflerin kabulü, reddi, teklif sahiplerinin pazarlık veya açık arttırma için çağrılması, hangi tekliflerin çağrılacağı, birden çok sayıda teklif olması halinde, pazarlık ve/veya açık arttırma usulü ile ihaleyi yapma veya yapmama yetkisi İhale Komisyonundadır.

5. İhale Komisyonu tarafından satışın Pazarlık/Açık arttırma usulü ile satışa karar verilmesi halinde satış işlemi, 01.07.2020 tarihinde saat 14:00’daTasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Binası, Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde yapılacaktır.

6. İhaleye iştirak edeceklerin ŞARTNAME’de yazılı (Madde:4) belgeleri ibraz etmeleri zorunludur.

7. Taşınmaz ile ilgili bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Taşınmazın iştirakçiler tarafından görüldüğü kabul edilir. Randevu alınarak taşınmaz görülebilir.

8. Taşınmazın devir ve tescil işlemleriyle ilgili her türlü sözleşme masrafları alıcıya, vergi resim ve harçlar ile buna benzer tüm yükümlülükler yasal düzenlemeler kapsamında taraflara aittir.

9. İhale,  İhale Kanunlarına’na ve İcra ve İflas Kanunu’na tabi olmayıp, İhale Komisyonu ihale usulünü belirlemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. İhalenin onay mercii ŞİRKET Müdürler Kuruludur.

10. Satış ilanında dizgi ve baskı hatası olması halinde İhale Komisyonu tarafından yapılacak açıklamalar geçerlidir.

11. İhaleyi kazanan 08.07.2020 tarihi saat 17:00’a kadar ihale bedelinin tamamı nakden ve defaten ŞARTNAMEDE belirtilen hesaba yatırmak zorundadır.

12. İhalenin yapılması/yapılmaması, taşınmazın teslimi, ihale bedelinin ödenmesi, ihale bedelinin ödenme şartları, ödenmediği taktirde gayrimenkulün diğer bir iştirakçiye teklif edilmesi hususları ŞARTNAME’de yazılı usul ve şartlara tabidir. Bu hususlara İhale Komisyonu karar verir.

İhalenin onay mercii ŞİRKET Müdürler Kuruludur.  

 

MEVAMED SAĞLIK ÜRÜNLERİTARIM GIDA İNŞAAT MİMARLIK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İLAÇ HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MÜDÜRLER KURULU

TMSF Mevamed Sağlık Ürünleri nin Samsun daki gayrimenkulünü satışa çıkardı!

Adres: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Binası, Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe- Şişli/İstanbul

E-mail: [email protected]

Randevu ve bilgi için irtibat kurulacak kişi:

Hüseyin ALIŞ – 0532 164 43 55