TOKİ açık satış yöntemi nedir?

TOKİ açık satış yöntemi nedir?TOKİ satışları, kura yöntemi ile ve açık satış yöntemi ile gerçekleşiyor. Peki TOKİ'de kura yöntemiyle satış nasıl gerçekleşiyor? TOKİ açık satış yöntemi nedir? Açık artırma yöntemiyle satış hangi projelerde geçerlidir?


TOKİ açık satış yöntemi nedir?

TOKİ satışları, kura yöntemi ile ve açık satış yöntemi ile gerçekleşiyor. Peki TOKİ'de kura yöntemiyle satış nasıl gerçekleşiyor?  TOKİ  açık satış yöntemi nedir? Açık artırma yöntemiyle satış hangi projelerde geçerli ve nasıl 

gerçekleşiyor, gibi soruların yanıtı TOKİ Konut Edindirme Rehberi kapsamında açıklanıyor:


1) Kura yöntemiyle satış nasıl gerçekleşiyor? 

Konut seferberliği kapsamında, mevcut piyasa koşullarında konut sahibi olamayan yoksul, alt, dar ve orta gelirli vatandaşların uygun ödeme koşulları ile kira öder gibi taksitlerle konut sahibi olmaları amacıyla ürettiğimiz konutlara talep yüksek olduğundan satışların hakkaniyet çerçevesinde gerçekleştirilebilmesi amacıyla kura yöntemine başvurulmaktadır. 


Kura çekiminin yapılacağı yer ve tarih TOKİ tarafından ilan edilmekte, NOTER huzurunda yapılan “Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası” ile asil ve yedek listeler belirlenmektedir.


Konut adedinden daha az başvuru olan projelerde ise kura çekilmeyerek tüm başvuru sahipleri konut alma hakkı kazanmakta dır. Kura çekimine gerek kalmaması halinde “konut belirleme hakkı” başvuru sırasına göre kullandırılmaktadır. 


2) Açık satış yöntemi nedir? 

Dar ve orta gelirlilere yönelik olarak üretilen sosyal konut projelerinin kura yöntemi ile satışı gerçekleştikten sonra proje kapsamında TOKİ stoklarında kalan konutlar açık satış yöntemi ile satışa sunulmaktadır. Açık satışın hangi tarihler arasında gerçekleştirileceği, konutların niteliği ve fiyatları ile başvurulacak banka ve diğer koşullar TOKİ tarafından ilan edilmektedir. Bu yöntemde, konut satın alma hakkı ve konut belirleme önceliği başvuru sırasına göre kullandırılmaktadır.


İdaremizin kaynak geliştirmek amacıyla “Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı Modeli” çerçevesinde yürüttüğü prestij projelerinde uygulanan satış yöntemlerinden biri olarak da açık satış yöntemi uygulanmaktadır.


Bu yöntem ile yapılan satışlarda, konut alıcıları ilgili banka şubelerinden seçtikleri konutun peşinat tutarını yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalarlar. Peşinat bedeli borç bakiyesinden düşülerek kalan tutar taksitlendirilir.


3) Açık artırma yöntemiyle satış hangi projelerde geçerli ve nasıl gerçekleşiyor? 

İdaremizin kaynak geliştirmek amacıyla geliştirdiği prestij projelerinde uygulanan satış yöntemlerinden biri Açık Artırma Yöntemi ile satıştır. Alan içerisinde bulunan işyerlerinin satışları da bu yöntemle yapılmaktadır. Açık Artırma yöntemi ile amaçlanan, kamu yararını gözeterek mümkün olan azami geliri elde etmektir.


TOKİ Konut Edindirme Rehberi!