TOKİ faizsiz konut kredisi kimlere veriliyor?

TOKİ faizsiz konut kredisi kimlere veriliyor?

TOKİ projelerinden ev almak isteyen vatandaşlar konut kredisinde kimlere faizsiz kredi verildiğini ve kimlerin bu fırsatlardan yararlandığını merak ediyor. Peki başvuruda bulunacak vatandaşlar için şartlar nelerdir ve nasıl başvurulur?5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesine ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanıp aylık bağlanmasını kapsayan kanunlar kapsamında harp veya vazife malulü olmaları nedeniyle kendilerine aylık bağlananlara bir konut ile sınırlı olmak amacıyla Toplu Konut İdaresi tarafından faizsiz olarak kredi sunuluyor. Aynı kanunlar kapsamında dul ve yetimleri ile harp veya vazife malullüğü aylığı almaktayken faizsiz kredi fırsatından yararlanmaksızın hayatını kaybedenlerin dul ve yetimleri için ise; bir konut ile sınırlı olmak şartıyla, öncelikle dul eşine, eşi hayatta değilse veya evlenmişse kredi kullanacak çocuklardan en az birisinin yetim aylığı almakta olması kaydıyla aylık bağlanma koşullarına bakılmaksızın başvuru yapmak isteyenlerin çocuklarına müştereken, bu kişiler bulunmadığıyla ilgili öncelikle anaya olmak üzere ana veya babasına konut sahibi yapmak için Toplu Konut İdaresi tarafından faizsiz olarak kredi sunuluyor.

Ayrıca 667 sayılı KHK ve 675 sayılı KHK ile 15 Temmuz darbe girişimi kapsamında yaşamını yitirenlerin hak sahipleri ile, malul olan ve malul sayılmayacak derecede faydalanan vatandaşlarıa faizsiz konut kredisinden faydalanma fırsatı sunuluyor. 

Harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirip çalışmalar gerçekleştiren kamu görevlileri ile ilgili mevzuatına göre aylık bağlanan malullerden, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları sebebiyle ödenen aylıkları kesilenler de birinci fıkra kararlarından yararlanıyor.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Şehit Ailelerine Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Hakkında Yönetmelik 13.02.2014 tarih ve 28912 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girdi. Uygulama hakkında yönetmelik kararlara göre yapılıyor.

Hak sahiplerine;

1-Kredi istek dilekçesi,

2-Kredinin müştereken kullanılması halinde diğer hak sahiplerinin kredi kullanmaktan vazgeçtiklerini belirten noter onaylı feragatname,

3-SGK hak sahipliği belgesi,

4-Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

5-Konuta ilişkin tapu senedi ve örneği ve yönetmelikte belirtilen diğer belgelerle kredi açılmaktadır.

Hak sahiplerinin yönetmelik kapsamında belgelerle kredi verecek banka şubelerine başvurmaları gerekiyor.

Faizsiz Konut Kredisi uygulamasına ilişkin ayrıntılar nelerdir?

Toplu Konut İdareleri tarafından Şehit Ailelerine Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Hakkında Yönetmelik 13.02.2014 tarih ve 28912 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girdi. Uygulamalar kapsamında yönetmelik kararlarına göre yapılıyor. Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde hak sahipleriyla ilgili şu bilgiler kullanıldı:

Krediden yararlanacak hak sahibinin belirlenmesi

(1) Hayatlarını kaybedenler için; 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi ve 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlar kapsamında hayatlarını kaybedenlerden öncelikle; dul eşine, eşi hayatta değilse veya evlenmişse, kredi kullanacak çocuklardan en az birisinin yetim aylığı almakta olması kaydıyla aylık bağlanma koşullarına bakılmaksızın talepte bulunan çocuklarına müştereken, bu kişiler bulunmadığı takdirde de öncelikle anaya olmak üzere ana veya babasını konut sahibi yapmak amacıyla bu Yönetmelik çerçevesinde bir konut ile sınırlı olmak kaydıyla idarece kredi verilir.

(2) Harp veya vazife malulleri için; 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü olmaları sebebiyle kendilerine aylık bağlananlardan öncelikle; malulün kendisine, faizsiz kredi hakkından yararlanmaksızın ölümü halinde, dul eşine, eşi hayatta değilse veya evlenmişse, kredi kullanacak çocuklardan en az birisinin yetim aylığı almakta olması kaydıyla aylık bağlanma koşullarına bakılmaksızın talepte bulunan çocuklarına müştereken, bu kişiler bulunmadığı takdirde de öncelikle anaya olmak üzere ana veya babasını konut sahibi yapmak amacıyla bu Yönetmelik çerçevesinde bir konut ile sınırlı olmak kaydıyla idarece kredi verilir.

(3) 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen haller kapsamında harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlileri ile ilgili mevzuata göre aylık bağlanan malullerden, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenler de faizsiz konut kredisi hakkından 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelik sıralamasına göre yararlanırlar.

Hak sahiplerine 2019 yılı için verilen kredi miktarı 137.000.-TL’dir.

TOKİ'nin faizsiz konut kredisinden kimler yararlanabilir?