TOKİ konut kredisi nasıl alınır?

TOKİ konut kredisi nasıl alınır?

TOKİ konut kredileri yönetmeliği gereğince fondan Brüt İnşaat Alanı 150 m2'ye (150.00 m2 dahil) kadar olan konutlar için Kredi açılabiliyor. Peki, TOKİ konut kredisi nasıl alınır?


TOKİ konut kredisi nasıl alınır?

TOKİ kredileri yönetmeliği, 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile Toplu Konut Fonunun Kullanım Şekline İlişkin Tüzüğün uygulanmasını sağlamak amacıyla hazırlanmış olup; Toplu Konut uygulamalarının kredilendirilmesi ve Fonun diğer kullanım sahalarına ilişkin esas ve usulleri kapsıyor.


Yönetmelik gereğince fondan Brüt İnşaat Alanı 150 m2'ye (150.00 m2 dahil) kadar olan konutlar için Kredi açılabiliyor.


Yazlık, dinlenme, ya da tatil amaçlı kullanılacak konut projeleri ile uygulama imar planında, ikinci konut, pansiyon, turizm ve konaklama alanı olarak onarımı projelerine, kredi açılmıyor.


Kredi Miktarının Tesbiti ve Kredi Açılacak İnşaat Seviyeleri:

Kredi açılabilmesi için gerekli inşaat seviyesi ve açılacak Kredi miktarı ile Kredinin Toplu Konut Yapımcılarına, dağıtım öncelikleri, Fonun finansman durumu, konut ve proje büyüklüğü, inşaat maliyetleri, inşaatların bulunduğu bölgeler ve toplu konut alanı olup olmadığı dikkate alınarak her yıl İdarece belirlenir ve ilan ediliyor.


Talep edilmesi halinde İdarece belirlenen miktarın altında da Kredi açılabiliyor. Peki,  TOKİ  konut kredisi nasıl alınır?


Kredi Başvurusu:

Toplu Konut Yapımcıları, Bu Yönetmelik ve İdarece yapılacak duyuruda belirtilecek esaslara uygun olarak İdarenin görevlendirdiği Bankalara başvururlar.


Kredinin Kullanma Süresi:

Kredinin kullanma süresi ve süre uzatımı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca belirlenen çalışılmayan günler, inşaat yasağı olan günler, projenin özellikleri ve genel ekonomik durum dikkate alınarak Bankaca tesbit edilir ve İdarenin onayına sunuluyor.


İnşaatların tespit edilen süre içerisinde bitirilmemesi ve süre uzatımı verilmemesi halinde, kalan kredi ödemeleri yapılmaz ve Kredi geri ödeme işlemleri başlatılıyor.


TOKİ restorasyon kredisi nedir?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com