TOKİ ODTÜ ile işbirliği yapacak

TOKİ ODTÜ ile işbirliği yapacak

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), konut alanlarında yeni planlama ve tasarım değerleri geliştirilmesi için, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (TOKİ) ile işbirliği yapacak.


TOKİ'den verilen bilgiye göre, konut planlama ve tasarım konusundaki değişik bakış açılarını değerlendirmek üzere, ODTÜ Mimarlık Araştırma Tasarım Planlama Uygulama Merkezi (MATPUM) ile yarın çalıştay gerçekleştirilecek.


TOKİ, ODTÜ-MATPUM proje yönetim grubu ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından uzmanları biraraya getirip sorun tespiti yapmak ve konuyla ilgili strateji geliştirmek amacıyla yarın yapılacak çalıştayın konusu, "Toplu Konut Alanlarında Planlama ve Tasarım Değerleri Geliştirme Çalıştayı" olarak belirlendi.


Çalıştay, Türkiye'nin hemen her yerleşim yerinde, değişik mekan ve sosyal ortamlarda uygulama yapan TOKİ'nin, değişik coğrafi bölgelerdeki kullanıcıların farklı kullanım taleplerine cevap verebilecek nitelikte uygulamalarını zenginleştirebilmesi açısından önem taşıyor.


Uygulamalardaki boşlukların ve yanlışların giderilmesi, "yerleşme kültürü" problemlerinin tespiti ve çözümlerine yönelik yeni açılımların üretilmesine yönelik çalıştay, sektördeki tüm aktörlere de ışık tutacak.


ODTÜ-MATPUM ile "Toplu Konut Alanlarında Kentsel Çevresel Standartları Oluşturmak İçin Gerekli İnsan Çevre İlişkileri Verilerinin Derlenme Yönteminin Geliştirilmesi Araştırma Çalışması" yapıldığını da hatırlatan  TOKİ  yetkilileri, projenin, TOKİ'nin yeni dönem toplu konut üretimi projeksiyonu için önemli bir veri oluşturacağını kaydetti.


Çalıştayda, uzmanların katılımı ile "Toplu Konut Değerler Sistemi için Genel Çerçeve, Konutlar ve Ulaşılabilirlik, Konutlar ve Emniyet, Ekoloji ve Konut Yerleşimleri, Konutlar ve Enerji Tutumları, Toplu Konutlar ve Kentsel Servisler" başlıklarında oturumlar yapılacak.