30 / 09 / 2022

TOKİ Şanlıurfa'da 61 konut satacak!

TOKİ Şanlıurfa'da 61 konut satacak!

TOKİ Şanlıurfa Maşuk'ta 450 konut projesi kapsamında yapılan konutlardan 2+1,3+1 ve 4+1 olmak üzere toplamda 61 adet konutu satışa çıkaracak. Peki başvurular nereye yapılacak?TOKİ Şanlıurfa Maşuk'ta 450 konut projesi kapsamında yapılan konutlardan 2+1,3+1 ve 4+1 olmak üzere toplamda 61 adet konutu satışa çıkaracak. 


BAŞVURULARA NE ZAMAN NEREYE YAPILACAK? 

Maşuk'ta satışa sunulacak 61 Konutun Kura çekilişi 11 Aralık 2015 tarihinde yapılacak. Konutlara başvurular ise 23 Kasım-4 Aralık 2015 tarihi itibariyle kabul edilecek. Kura yöntemiyle satışa sunulacak olan  TOKİ  Maşuk konutlarında başvuru ücreti olarak 2 bin TL alınıyor. Projede yüzde 10 peşinatla peşinatla 120 ay vadeli daire sahibi olunabiliyor. Maşuk TOKİ daire fiyatları 112 binTL'den başlıyor ve 585 lira taksitlerle ödeme yapılabiliyor. Yüzde 10 peşin ödemelerde 108 ay, yüzde 15 peşin ödemelerde 120 ay veya yüzde 25 peşin ödemelerde ise 144 ay vade imkânı sağlayan TOKİ Şanlıurfa Maşuk başvuru işlemleri Ziraat Bankası Şanlıurfa şubeleri aracılığıyla yürütülecek. Konutlar sözleşme tarihi itibariyle 36 ay içerisinde hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. 


SATİŞA SUNULACAK KONUTLARDA ARANAN KOŞULLAR 

1) Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutunun bulunmaması, bu kişilerin daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış ve kredi kullanmamış olmaları şartlan aranacaktır. 


Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir. Başvuru sahiplerinde T.C. vatandaşı olma ve 18 yaşını doldurmuş olma şartları aranacaktır. 

2) Yukarıdaki şartları sağlayan kişiler, T.C Ziraat Bankası A.Ş. Şanlıurfa şubelerine başvurarak, 2 Bin TL (İkibin Türk Lirası) tutarındaki başvuru bedelini 23 Kasım-04 Aralık 2015 tarihleri arasında yatıracaktır. Başvurdukları grup ile ilgili "Satın Alma Talep ve Yüklenim Belgesi"ni imzalayacaklardır. 


3) Kura sonucu konut satın alma hakkı kazanarak konutu belirlenen veya konut sayısından az başvuru olması nedeni ile başvuru sırasına göre 16-31 Aralık 2015 tarihleri arasında konut seçimi yapan alıcılar; peşinat bedelinden (% 10, % 15 veya % 2 5) ba şvu ru b e deli düşüldükten sonra kalan tutarı 16-31 Aralık 2015 tarihleri arasında T.C Ziraat Bankası A.Ş. İpekyolu Şubesine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaklardır. 


4) Kura sırasında 30 adetyedek alıcı belirlenecek, asil konut alıcılarının sözleşme imzalamaması halinde kalan konutlar İdarece ilan edilecek sözleşme imzalama programı çerçevesinde 16- 31 Aralık 2015 tarihleri arasında Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır. 


5) Sözleşme bedeli üzerinden %0,948 (binde dokuz virgül kırk sekiz) oranında damga vergisi, peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) oranında banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden %5 (yüzde beş)oranmda BSMV satış sırasında bankaca tahsil edilecektir. 


6) Borç bakiyesi, tercih edilen peşinat miktarına göre 108, 120 veya 144 ay boyunca aylık taksitler halinde ödenecektir. Borç bakiyesi ve aylık taksitler, sözleşme imzalama tarihine bakılmaksızın, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı uygulanarak artırılacaktır. 


İlk taksit ödeme tarihi, Sözleşme imzalama tarihini takip eden ay olup, ilk 6 aylık dönemsel artış Temmuz 2016 tarihinden itibaren başlatılacaktır. 


7) Kura sonucunda asil ya da yedek hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini 14Aralık2015 tarihinden itibaren T.C Ziraat Bankası A.Ş.yetkili Şubelerinden geri alabilecektir. 


Bilkent Plaza B1 Blok 060 Bilkent/ANKARA Tel: (312) 565 20 00 Faks: (312) 266 77 39 www.toki.gov.tr 8) Kura sonucu konut satın alma hakkı kazanan ancak sözleşme imzalamayan asil ve yedek alıcılar başvuru bedellerini 08 Ocak 2016 tarihinden itibaren geri alabilecektir. 


9) Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında becayiş (konut değişikliği) yapabileceklerdir. 


10) Projeyapı ruhsattarilıi 01 /09 / 2015'tir. 


11) Konut alıcısı, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. 


12) Konut alıcısı, Gayrimenkulün fiili tesliminden evvel teslim süresi içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir. 


13) Konutların teslim süresi, sözleşme tarihinden itibaren 36 aydır. Şanlıurfa Maşuk 450 konutprojesi kapsamında satışa sunulan konutlar teslimli olarak satılmaktadır. Konutların anahtar teslimi, İdarece belirlenecek program dahilinde gerçekleştirilecektir. 


14) Anahtar teslimi öncesinde KDV Kanunu uyarınca, KDV bedeli (%1) ayrıca alıcılar tarafından ödenecektir. 


15) Konut tesliminden sonra ALICI, Yönetim Planı ve KMK'da öngörülen ortak giderlerden bağımsız bölüme (GAYRİMENKUL) isabet eden miktarları, toplu yapı alanındaki ortak tesislere ilişkin giderleri ve blok aidatlarını anahtar tesliminin gerçekleştiği veya teslim ihbarında belirtilen sürenin içinde bulunduğu aydan geçerli olmak üzere her ay yapı/site yönetimine ödeyecektir. Alıcı bağımsız bölümü teslim almamış olsa dahi aidat ve ortak alan giderlerini ödemekle yükümlüdür. 


16) Projede konut büyüklükleri ve mahal listelerinde bir çelişki olduğu takdirde uygulama projesi ve sözleşmedeki bilgiler esas kabul edilecektir. 


17) Başvurular T.C Ziraat Bankası A.Ş.'nin Şanlıurfa şubelerine yapılabilir. Kuradan sonra sözleşme imzalama işlemleri ise İpekyoku şubesinde yapılacaktır. 


18) Konut alıcıları anahtar teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonra Sözleşmeden doğan haklarını üçüncü şahsa devir edebileceklerdir. Devir esnasında devir edene ait varsa ödenmemiş taksit, emlak vergisi, ortak gider aidatı, sigorta ücreti vb. tüm borçları kapatılacak, konutalıcıları için başlangıçta aranan şartların tamamı devir alan üçüncü şahıslarda da aranacaktır. 


19) Gayrimenkul satış işlemleri, Özel Hukuk Hükümlerine tabidir. 


Şafak Gazetesi
Geri Dön