26 / 06 / 2022

TOKİ'den Eskişehir'deki imar planına ilişin açıklama!

TOKİ'den Eskişehir'deki imar planına ilişin açıklama!

TOKİ'den Eskişehir'de bazı basın yayın organlarında yer alan "Eskişehir Karapınar Gecekondu Önleme Bölgesi 2. Etap Projesiyle ilgili belediye meclisi kararına TOKİ'nin itiraz etmesi"ne ilişkin yapılan haberlere dair açıklama yapıldı.TOKİ'den Eskişehir'de bazı basın yayın organlarında yer alan "Eskişehir Karapınar Gecekondu Önleme Bölgesi 2. Etap Projesiyle ilgili belediye meclisi kararına TOKİ'nin itiraz etmesi"ne ilişkin yapılan haberlere dair açıklama yapıldı. Açıklamada,'Eskişehir'in Odunpazarı İlçesi Karapınar Gecekondu Önleme Bölgesi'nde imar planı yapımı ve onaylama yetkisinin  TOKİ  ile Odunpazarı Belediyesi tarafından imzalanan protokol ile Odunpazarı Belediyesi'ne "İdarenin uygun görüşünün alınması" şartıyla verildiği kaydedildi.

Odunpazarı Belediyesine verilen yetkilar dahilinde, belediye ekiplerince hazırlanarak 7 Aralık 2018 tarihinde onay verilen imar planlarına ilişkin, yoğunluk artırıcı yapılaşma kararları getirildiği ve sosyal donatı ayrılmadığı neden gösterilerek TOKİ'ye itirazda bulunulduğunu, itirazların kabul edilmemesi durumunda açılan dava sonucunda Eskişehir 2. İdare Mahkemesince "planların, üst ölçekli plan kararlarına uymadığı, konut alanlarına getirilen yapılaşma haklarının çevre yapılaşma haklarından fazla olduğu, donatı ayrılmadığı" gibi nedenlerle planların kabul edilmediğini hatırlatıldı.

 TOKİ den Eskişehir deki imar planına ilişin açıklama!

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre; Odunpazarı Belediyesince bahsi geçen bölgede, idarenin görüşü alınmadan tekrar planın kabul edildiği ve bu planlarda da mahkemede belirtilen gerekçelerin uygulanmadığı, yeterli donatıların ayrılmadığı ve çevre yapılaşma haklarına dikkat edilmediğini dikkat çeken açıklamada "Bu nedenle idaremizce bahse konu planların askı süreci içinde yukarıda izah edilen gerekçeler ve mahkeme kararı esas alınarak itirazda bulunulmuştur. 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerinde, imar planlarının hazırlanması ve yürürlüğe konulması ile ilgili ilkeler belirlenmiştir." ifadesine yer verildi.

İmar planlarının yapılmasına ilişkin yazılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bununla birlikte hazırlanan planlar üst ölçekli plan kararlarına da aykırılık teşkil edemez. Odunpazarı Belediye Başkanlığı tarafından plan yapımı aşamasında İdaremizden görüş alınmadığı gibi, yapılan planlar hem 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine hem de Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan üst ölçekli planlara aykırılık teşkil etmektedir. Planlama alanında yaşaması öngörülen nüfus ve yoğunluk neredeyse iki katına çıkarılırken sosyal yaşamın gereklilikleri ve yaşam kalitesinin artırılması için ayrılması gereken yeşil alan, eğitim alanları, sosyal kültürel alanlar ve benzeri ayrılmamıştır. Hiçbir kentsel altyapı ve sosyal donatı alanı iyileştirmesi yapılmadan sadece konut alanlarında yoğunluk artırılarak plan yapmak, planın planlama kriterlerine uygun olmadığı rant amaçlı yapıldığının açık göstergesidir.

İdaremiz yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yapılan hiçbir uygulamanın karşısında olamaz. Yegane amacı dar gelirli vatandaşlarımızın yatay mimari kapsamında konut sahibi olmasını sağlamak ve vatandaşımızın yanlış planlama gereği mağduriyet yaşamasını engellemek olan idaremiz, sağlıksız çevreler oluşturacak rant odaklı planlama anlayışının yanında olmayacaktır. Kaldı ki bu itirazları değerlendirmeye alıp almama ve plan onay yetkisi belediye uhdesindedir."

TOKİ'den Eskişehir Odunpazarı'na 598 konutluk yeni proje!

TOKİ'den Eskişehir Odunpazarı'na 1035 konutluk yeni proje!

TOKi Eskisehir Tepebaşı Konutları'ndan 15'i kurayla sahibini buldu

Kırşehir Kındam TOKİ kura çekilişi 17 Şubat'ta!