11 / 08 / 2022

Topkapı Sarayı'nın zemininde kayma olduğu iddiaları meclis gündeminde!

Topkapı Sarayı'nın zemininde kayma olduğu iddiaları meclis gündeminde!

CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, Topkapı Sarayı'nın zemininde kayma olduğu iddiası ve tarihi yapıların restorasyonuna ayrılan bütçe hakkında soru önergesi hazırladı..Topkapı Sarayı nın zemininde kayma olduğu iddiaları meclis gündeminde!


Topkapı Sarayı'nın zemininde kayma olduğu iddiasına ve tarihi yapıların restorasyonuna ayrılan bütçeye ilişkin CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci soru önergesi hazırladı. 


Sorularına Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın cevap vermesini isteyen Yedekci, "2016 yılının Nisan ayında Gülhane Parkfnın denize bakan kısmında yer alan çay bahçesinin duvarı çökmüştü. Şimdi de Topkapı Sarayı’nın bazı bölümlerindeki yarıkların oluştuğu, saray zemininin denize doğru kaydığı ve zeminin sıvılaşması nedeniyle bu kaymanın gerçekleştiği olduğu basına yansımıştır." dedi.


Yedekci bu bağlamda Topkapı Sarayı zeminine ilişkin olarak 11 soruya yanıt aradı. 


Yedekci'nin soruları

1. Topkapı Sarayı'nın zemininin kayma nedeni nedir?


2. Topkapı Sarayı'nın zemininin kayması ile ilgili hangi teknik araştırmalar yapılmıştır? Yapıldıysa alınacak teknik önlemler nelerdir?


3. Zemindeki sıvılaşma kaç yıldır vardır? Bu süreçte ne gibi önlemler alınmıştır?


4. Topkapı Sarayı'nın zeminin kayması için yapılan teknik araştırmalarla ilgili raporlar nelerdir?


5. Topkapı Sarayı'nın zemininin kayması kazık çakmak suretiyle mi durdurulacaktır? Veya bu kayma hangi yöntemle durdurulacaktır?


6. Orada bulunan bir Restoran’ın duvarının çöktüğü doğrumu dur?


7. Topkapı Sarayı’nın denize bakan yamacında risk incelemesi yapılmış mıdır? Yapıldıysa hasar nerelerde oluşmuştur ve durumu nedir?


8. Topkapı Sarayında çökme tehlikesi olan bölümler nerelerdir?


9.  Marmaray  ve Avrasya Tüneli gibi büyük projelerin Topkapı Sarayı gibi çok önemli tarihi ve kültürel değerlerimize zarar vermemesi için her hangi bir önlem alınmış mıdır?


10. Kültür ve Turizm Bakanlığının Türkiye'de ki tarihi eserlerin restorasyonu için ayırdığı bütçe ne kadardır? Topkapı Sarayının zemininin kayması için harcanacak olan bütçe ne kadardır?


11. Ülkemizde sarayların mevcut durumu nedir? Restorasyon yapılmakta mıdır? Yapılmaktaysa bu projeler ehil firmalara verilmekte midir?