Çukurova Balkon

Torba yasaya HKMO'dan tepki!

Torba yasaya HKMO'dan tepki! Torba yasaya HKMO'dan tepki!

20 kanunda toplam 32 maddede yapılan değişikliğe TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu tepki gösterdi.


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, Karayolları Trafik Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, İş Kanunu, İmar Kanunu, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun gibi 20 kanunda toplam 32 maddede yapılan değişikliğe TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu tepki gösterdi.


KANAL İSTANBUL’A ÖZEL YASA


Parça parça yapılan düzenlenmelerle birçok konunun torbaya sıkıştırılarak kanun düzenleme ilkelerinin hiçe sayıldığını belirten HKMO, İmar Kanununda yapılan değişiklikle “Kanal İstanbul Projesi” için özel bir durum yaratıldığına, eklenen maddelerle artık Kanal İstanbul’un bulunduğu bölgenin imara açılabileceğine, ayrıca yasaya “otoyol hariç erişme kontrolünün uygulandığı yol” ibaresinin dahil edilerek Kanal İstanbul’a bağlanan yolların da ücretli olacağına dikkat çekti.


HKMO, Mera Kanununa eklenen ek madde ile de Kanal İstanbul Proje alanında yer alan mera, yaylak ve kışlak gibi orta mallarının ranta açıldığına dikkat çekti. Yapılan açıklamada “Bilim insanlarının zararlarının sürekli anlatılmaya çalıştığı Kanal İstanbul projesinin, iklim ve su dengesini değiştireceği, büyük çevresel riskler yaratacağını bilmekteyiz. Kanal İstanbul’un tamamlanması halinde hem büyük bir kamu kaynağı boşa gidecek, hem de yüzlerce yıl tahribatı giderilemeyecek bir doğa katliamına neden olacaktır” denildi. Evrensel
Haber BirGün Gazetesi'nde şu şekilde yer aldı...TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, geçen aylarda Meclis'ten çıkan Torba Yasa'ya tepki göstererek, bir açıklama yayımladı. Birçok konunun torba yasa ile yasalaştığını ve bu düzenlemelerle kanunların hiçe sayıldığını belirten Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası açıklamasında, "Hukukta kural koyarken uyulması gereken "genellik", "eşitlik", "nesnellik" gibi tüm kavramların içi boşaltılmaktadır. Bütünlüklü bir bakış açısıyla, "kamu yararı" gözetilerek yasaların düzenlenmesi gerektiğini vurgulamak istiyoruz" ifadelerine yer verildi. 


Kanal İstanbul rantı 


Açıklamanın devamında ise Kanal istanbul Projesinin hukuksuzluğuna değinilerek şöyle denildi: Ülke varlıklarını talan etme mantığı ile öznel niyetlere hizmet eden kural koyma anlayışından vazgeçilmelidir. Hukuk buna alet edilmemelidir. İmar Kanununa; imar planı kararıyla yapay olarak oluşturulan ve deniz araçlarıyla ulaşımın sağlandığı su geçidi olarak tanımlanan "suyolu" kavramının getirilmesinin amacının "Kanal İstanbul" için özel bir düzenleme olduğu ortadadır. Bu durum kanunların genele yönelik düzenlenme ilkesine açıkça aykırıdır. Bu kanuna eklenen maddelerle artık suyolu da düzenlemeyle ortaklık payına tabi yerlerden biri olmuştur. Yani Kanal İstanbul'un bulunduğu bölge imara açılacak ve İmar Kanunu gereği % 40 bedelsiz kesinti yapma hakkı bulunan İdare, kamulaştırması gereken kısmın yüzde 40'ını bedel ödemeden tescil edecektir. Ayrıca yasaya "otoyol hariç erişme kontrolünün uygulandığı yol" ibaresinin dahil edilmesinden Kanal İstanbul'a bağlanan yolların da ücretli olacağı anlaşılmaktadır. 


Mücadelemiz sürecek! 


Açıklama şu ifadelerle sonlandırıldı: Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak, doğruları söylemeye ve bilimin ışığında, kamu yararı çerçevesinde halktan yana durmaya devam edeceğiz. Bütün rant projelerinin halk yararına sunulması için elimizden gelen mücadeleyi sürdüreceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz.BirGün