TSMD 13. Mimarlık Ödülleri adaylarını bekliyor!

TSMD 13. Mimarlık Ödülleri adaylarını bekliyor!Türk Serbest Mimarlar Derneği tarafından iki yılda bir TSMD Mimarlık Ödülleri adaylarını bekliyor. Sın başvuru tarihi 6 Temmuz 2018...


Türk Serbest Mimarlar Derneği (TürkSMD), bu sene 13.sü verilen TSMD Mimarlık Ödülleri için ödül adaylarınızı bekliyor. 2017 – 2018 Dönemi Ödül Kurulu Jüri Üyeleri, Suha Özkan (başkan), Nesrin Yatman, Enis Öncüoğlu, Neşe İtez, Önder Kaya, Hüseyin Egeli, Cem Sorguç ve Gökhan Aksoy (yedek)’dan oluşuyor.

Jüri çalışmalarının katılımcı, objektif ve şeffaf olabilmesi için aday gösterme sürecinin katılıma ve önerilere açık bir süreç olarak gelişmesi önemseniyor. Bu kapsamda aday gösterme sürecinin web, sosyal medya vb. yollar ile tüm mimarlık camiasına duyurulması planlandı. Herkesin aday gösterme sürecine aktif olarak katılımı amaçlanıyor. 

Bu çerçevede, aşağıda verilen kategorilerdeki adayların en geç 6 Temmuz 2018 tarihine kadar jüriye ulaştırılmak üzere TSMD merkezine iletilmesi gerekiyor. 

Ödüller Hakkında

TSMD Büyük Ödülü: Mimarlık mesleğinin uygulanmasında, eserleri ile çağdaş mimarlık sanatına katkıda bulunan ve gelecek kuşaklara yön verici mesajlar ileten bir mimara veya ortak çalışan mimarlara birlikte verilir.

TSMD Yapı Ödülü: Gerçekleştirdiği ve uygulama alanında örnek olarak gösterilebilecek mimari eserin, projelendirmeyi de kapsayan tüm süreçlerinde ortaya koyduğu mimari düzey ve hassasiyet, uyguladığı detay ve teknoloji, geliştirdiği sistemler, vb. nedenlerle, müellif mimarına verilir. Bu ödül en fazla üç yapı için verilir.

TSMD Basın Yayın Ödülü: Mesleğimizin uygulanması, tanıtılması, sorunlarının yayınlanması ile sonuçlarının topluma mal edilmesine olanak sağlayan, yazılı ve görsel basın alanında değerli katkıları olan kişi veya kuruluşlara verilir. Bu ödül en fazla üç adet verilir.

TSMD Mimarlığa Katkı Ödülü: Mimarlık mesleğine yaptığı katkılardan dolayı kişi veya kurumlara verilir. Bu ödül en fazla üç adet verilir.

TSMD Jüri Özel Ödülü: Bu araştırma oy çokluğuna dayalı bir ön değerlendirme ya da bir anket çalışması olmayıp, jüriye veri sağlamaya yönelik bir destek olarak algılanmalıdır.