Tuğra Gönden ve Murat Can Elmalı şirket kurdu!

Tuğra Gönden ve Murat Can Elmalı şirket kurdu!

Cushman & Wakefield Türkiye’nin yöneticisi Tuğra Gönden ve şirketin İstanbul merkezli Proje Yöneticisi olan Murat Can Elmalı yeni şirket kurdu.


Cushman And Wakefield Tasarım İnşaat Ve Taahhüt Hizmetleri Anonim Şirketi Şişli’de 50 bin TL sermaye bedeli ile Tuğra Gönden, Murat Can Elmalı ve Colin Joseph T. Wilson tarafından kuruldu.

İnşaat ve gayrimenkul sektörlerinde Almanya ve Türkiye olmak üzere çok sayıda önemli projelerde ticari gayrimenkul yatırım, kiralama ve mülk ve proje yönetimi ve görevlerinde bulunup 20 yıla yakın deneyime sahip Tuğra Gönden ve Türkiye genelindeki hem yerel hem de uluslararası müşteriler için ofis ve perakende donanım ve endüstriyel projelerin proje yönetimi, proje izleme ve teknik durum tespiti hizmetleri sunan Murat Can Elmalı yeni şirket kurdu.

Her türlü inşaat projeleri ile iç ve dış mimari proje çizim, tasarım, taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, çizilen projeler kapsamda gerekli ölçümleri yapmak, projelerin tasdikini sağlamak, projeleri uygulamaya koymak, çizilmiş projeler üzerinde tadilat ve değişiklik yapmak ve uygulamayı amaçlayan yeni şirket birçok inşaat projesi hayata geçirecek.

Cushman And Wakefield Tasarım İnşaat Ve Taahhüt Hizmetleri Anonim Şirketi konusu:

1- Her türlü inşaat projeleri ile iç ve dış mimari proje çizim, tasarım, taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, çizilen projeler kapsamda gerekli ölçümleri yapmak, projelerin tasdikini sağlamak, projeleri uygulamaya koymak, çizilmiş projeler üzerinde tadilat ve değişiklik yapmak ve uygulamak, fenni mesullük almak, proje yöneticiliği ve ilgili resmi kurumlardan her türlü inşaat ve iskân ruhsat işlemleri yapmak, geçici ve kesin kabulleri yapmak,

2- Üç boyutlu modelleme çizimi yapmak, peyzaj projesi ve uygulaması yapmak, her türlü dekorasyon ve döşeme işlerini yapmak, dizayn, iç ve dış cephe dekorasyon, yapı tadilat, yapı inşaat ve taahhüt hizmetleri vermek, tadilat, yenileme ve onarım yapmak, açılan yurt içi ve yurt dışı proje yarışmalarına katılmak, yurt içinden ve yurt dışından almış olduğu plan projelerin çizimi ve uygulamasını yapmak veya başka bir firma ile birlikte yürümek.

3- Yurt içi ve yurt dışında her türlü mühendislik ve mimarlık hizmetleri vermek ve almak, yurt içi ve yurt dışında her türlü mühendislik ve mimarlık çalışmalarını yapmak ve yaptırmak üzere ofis ve bürolar açmak,

4- Yurt içinde ve yurt dışında kendisine veya başkalarına ait arsalar üzerine, kendi adına ya da resmi ve gayri resmi kuruluşlara, imar planlarına ve mevzuata uygun olarak, münferit mesken, apartman, iş merkezi, plaza, turistik otel, okul, banka, hastane, otogar, lokanta, kamp yerleri gibi her türlü resmi ve özel inşaatlar yapmak, bu tesisleri projelendirmek, onaylattırmak ve bu proje ve planların kontrolünü yapmak ve yaptırmak, inşa etmek, almak, satmak, devretmek, kiralamak ve kiraya vermek,

5- Konusu ile ilgili her türlü etüt ve projeleri hazırlamak ya da başkalarına hazırlatmak,

6- İnşaat sanayinde kullanılan her türlü malzeme, aksesuar ve taşlar, cam kereste, boya, yalıtım malzemeleri, fayans, çimento, dolap, lavabo, küvet gibi malzemelerin imalat ithalat, ihracat ve dâhili ticaretini yapmak,

7- İnşaat sanayinde kullanılan her türlü makine ve malzeme ile bunlara ait yedek parçaların ithalat, ihracat ve dâhili ticaretini yapmak, - Her türlü inşaat ve dekorasyon malzemeleri ve yapı elemanları, sıhhi tesisat malzemelerinin alım ve satımını ve imalatını yapmak,

8- İmalat için gerekli her türlü madde ve malları temin etmek ve ettirmek. Konusu ile ilgili her türlü mal ve malzemelerin alım satım, ithalat ve ihracatını yapmak,

9- Faaliyet alanındaki konularda eğitim, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve yaptırmak, Şirket yukarı sayılan amaç ve konuları gerçekleştirmek üzere ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır:

a. Şirket amaç ve faaliyet konusu ile ilgili her nevi tesis ve gayrimenkul alabilir, satabilir, inşa edebilir, ettirebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ipotek, rehin ve ayni haklar tesis edebilir, kabul edebilir, kurabilir ve bunları hükümsüz kılabilir; iş makineleri ve kara nakil vasıtaları alabilir, satabilir, ithal ve ihraç edebilir;

b. Türkiyede veya başka bir yerde, Şirketinkiyle benzer amaçlara sahip veya faaliyetleri Şirket tarafından, kendisiyle bağlantı içinde bulunması dolayısıyla, daha avantajlı bir şekilde yürütülebilecek olan iktisadi teşebbüslerin malvarlığını iktisap edebilir ve faaliyetlerini devam ettirebilir;

c. Yurt içi ve yurt dışında şubeler ve irtibat büroları açabilir.

d. Şirketin faaliyet alanı içinde, ulusal ve uluslararası temsilci, acente, lisans sahibi ya da franchise alıcısı gibi hareket edebilir. Yurt içinde ya da yurt dışında satış deposu, bayilik, temsilcilik, büro, mağaza ve ticari müesseseleri kurabilir veya kurulmuş olanlara ortak olabilir;

e. Yurt içinde ya da yurt dışında temsilcilik, acentelik, franchise alıcılığı, lisans sahipliği, yüklenicilik, danışmanlık, proje yükleniciliği, distribütörlük ve komisyonculuk yapabilir;

f. Yurt içinde ve yurt dışında başka şirketlere ortak olabilir, şahıslarla ve/veya tüzel kişilerle her türlü geçici ve/veya daimi iş ortaklıkları ve konsorsiyum kurabilir veya kurulmuş olanlara ortak olabilir;

g. Faaliyet alanına giren konularda üçüncü kişilerle sözleşmeler yapabilir;

h. Amaçlarını ve faaliyet konularını gerçekleştirmek için yerel veya yabancı piyasalardan, bankalardan ya da diğer tüzel kişilerden kısa, orta, uzun vadeli krediler ve her türlü teminat alabilir ve bu amaç için, menkulleri ve gayrimenkulleri üzerinde ipotek, rehin hakkı kurabilir ya da bunlar üzerindeki işletme haklarını devredebilir, tesis edilmiş bu hakları terkin veya fek edebilir;

j. Kendisi veya üçüncü kişilerin lehine olacak şekilde her türlü garanti, kefalet ve teminatı verebilir veya kabul edebilir;

k. Bono, hisse senedi ve benzeri menkul kıymetler satın alabilir;

l. Şirketin amaçlarına ve faaliyet alanlarına ilişkin markalar, modeller, çizimler, özel işlemler, ya da üretim ve imalat sistemleri, know-how, patent hakları gibi gayri maddi varlıkların mülkiyetini iktisap edebilir ve iktisap edilmiş olan fikri mülkiyete konu varlıkların üzerinde ticari işlemler gerçekleştirebilir, anlaşmalar yapabilir ve herhangi bir biçimde bunları elden çıkarabilir, tescil ettirebilir, tescilden fek ve terkin edebilir;

m. Şirket, doğrudan veya ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Cushman And Wakefield Tasarım İnşaat Ve Taahhüt Hizmetleri Anonim Şirketi adres:  

Esentepe Mh.Bahar Sk.Özdilek River Plz.Vyndham Grand 13/40 Şişli

Murat Can Elmalı kimdir?

Tuğra Gönden kimdir?

 

Cushman And Wakefield Tasarım İnşaat Ve Taahhüt Hizmetleri Anonim Şirketi kuruldu!