Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik!

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik!

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dait Tebliğde Değişiklik yapılmasına İlişkin Tebliğ bugünkü 31414 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.


Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dait Tebliğde Değişiklik yapılmasına İlişkin Tebliğ bugünkü 31414 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

TEBLİĞ

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

TURİZM TESİSLERİNİN NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN

UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/1)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

 

MADDE 1 – 27/11/2019 tarihli ve 30961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)’in 26 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik!

“(4) Konaklama tesislerinin konaklama birimleri (standart oda, süit oda, apart oda, aile odası, villa gibi müşteriye konaklama hizmeti verilen her türlü birimi) üzerinde kat mülkiyeti/kat irtifakı, devremülk gibi şerhe konu haklar kurulamaz. Tahsisli kamu arazilerinde yer alan konaklama tesisleri hariç olmak üzere, konaklama tesislerinin konaklama birimleri dışında kalan üniteleri üzerinde kat mülkiyeti/kat irtifakı tesis edilebilir. Bu durumda, belge sahibinin veya başvuru sahibinin kat mülkiyeti/kat irtifakı tesis edilmiş olan üniteler üzerindeki tasarruf yetkisini kanıtlayan tapu, kira sözleşmesi ve benzeri belgelerin Bakanlığa ibrazı zorunludur.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

 

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik!