Turizm yatırımları için Yatırım İzleme Kurulu önerisi!

Turizm yatırımları için Yatırım İzleme Kurulu önerisi! Turizm yatırımları için Yatırım İzleme Kurulu önerisi!

TÜROB yönetimi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’u ziyaret etti. TÜROB heyeti, Bakan Ersoy’a bir rapor hazırladı. Raporda, turizm yatırımlarındaki plansızlığın ortadan kaldırılması için Yatırım İzleme Kurulu'nun oluşturulması önerildi.

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) yönetimi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’u ziyaret etti. TÜROB heyeti, Bakan Ersoy’a bir rapor hazırladı. Raporda, konaklama sektörünün kısa vadedeki beklentileri aktarıldı.

Turizm sektörü için en önemli beklentinin gelir artırıcı girişimlerin hızlandırılması olduğunu söyleyen TÜROB Başkanı Timur Bayındır, uluslararası kongre ihalelerinde Türkiye'nin avantajlarıyla öne çıkması için ihale özelinde kongre kapsamına KDV muafiyeti uygulanması gerektiğini söyledi.

Habertürk Gazetesi'nde yer alan habere göre Bayındır,  “Kongre turizmi için ülkemize gelmesi talep edilen dernek, şirket veya kurumların, kongre merkezi, konaklama, aracılık hizmetleri gibi kongre harcamalarının KDV’den muaf olması tercih sebebi oluyor” ifadelerini kullandı.

Turizm yatırımlarındaki plansızlığın ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulayan  Bayındır, çözüm için "Yatırım İzleme Kurulu" oluşturulmasını önerisinde bulundu. Bayındır, Yatırım Teşvik Sistemi’nin de revize edilmesi, teşviklerin yeni yatırım yerine yenileme amacıyla verilmesi gerektiğini belirtti.

Raporda, İmar Barışı uygulamasıyla ilgili önerilerde bulunan Bayındır, uygulamaya Sirkeci olmak üzere Tarihi Yarımada içerisinde bulunan yapıların dahil edilmesi gerektiğini söyledi. Bayındır, bölgenin kültürel ve coğrafi dokusuna dikkat edilerek, bina ve yapıların kendi özelinde değerlendirilmeye tabi tutulması gerektiğini belirtti.

TÜROB tarafından Bakan Ersoy’a sunulan rapor:

"Turizm sektöründe en önemli gelir gruplarından biri olan kongre turizmi için uluslararası kongre ihalelerinde ülkemizin avantajlarıyla öne çıkması için ihale özelinde kongre kapsamına KDV muafiyeti uygulanması fayda sağlayacaktır. Kongre turizmi için ülkemize gelmesi talep edilen dernek/şirket veya kurumların, kongre harcamalarının (kongre merkezi, konaklama, aracılık hizmetleri) KDV’den muaf olması tercih sebebi olmaktadır.

Muafiyet, kongre sahibi kurum/şirket ya da kongre sahibi adına yetkili organizatöre sağlanmalıdır. Türkiye turizminin tanıtımı ve pazarlaması yönünde sürdürülen çalışmalara sektör örgütleri de dahil edilmeli. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, turizm sektör örgütleri ile ihale, fuar, çalıştay/workshop, değerlendirme vesaire tanıtım ve pazarlama çalışmalarının her aşamasında iş birliği yapması sağlanmalıdır.


Turizm yatırımlarının sürdürülebilir olarak planlanması için ‘Yatırım İzleme Kurulu’ oluşturulmalı, ‘Yatırım Teşvik Sistemi’ revize edilmelidir. Yatırım teşvik sisteminin revize edilerek turizm yatırımlarının talep ile orantılı olarak Anadolu’ya yayılması, başta Antalya, İstanbul, Aydın ve Muğla illerimiz olmak üzere mevcut otellerimizin yıpranma sürecine girdiği dikkate alınarak, bu illerimize verilecek teşvik belgelerinde mevcut yatırımların modernizasyonu ve renovasyonu konusuna ağırlık verilmesi sağlanmalıdır.

İmar Barışı uygulamasına başta Sirkeci olmak üzere Tarihi Yarımada içerisinde bulunan yapılar da dahil edilmelidir. Bölgenin kültürel ve coğrafi dokusu dikkate alınarak, bina ve yapıların kendi özelinde değerlendirilmeye tabi tutulması ve İmar Barışı'nın Tarihi Yarımada da tarihi eser niteliği taşıyan ve/veya silüet bozan yapılar haricinde kalan yapılar için de geçerli olacak şekilde düzenlenmesi gereklidir."

ATATÜRK HAVALİMANI SÜRECİ

Raporda, Atatürk Havalimanı’nın kapanma sürecinin sektörü olumsuz etkilemeyecek şekilde planlanması gerektiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu sürecin, bölgede yer alan otel işletmelerinin iş hacimlerinde yaratacağı etki ve sürecin sektörümüz açısından değerlendirilmesi bölge ve İstanbul turizmi için oldukça önemlidir. Dünyanın diğer metropol şehirlerindeki birden fazla havalimanı faaliyet gösteriyor. Örneğin, Londra’da 5, Moskova’da 6, Paris’te 3 havaalanı var. Atatürk Havalimanı’nın çevresinde oluşan altyapı ve oluşturduğu ekonominin yanında ülkemizin milli güvenliğinin bekası için stratejik konumu dikkate alınarak havalimanının normal faaliyetlerine devam etmesi gerekmektedir.

Atatürk Havalimanı, tamamen veya kısmen kapatılacak ise İstanbul’un fuar&etkinlik merkezi eksikliği dikkate alınarak havalimanı terminallerinin yeniden düzenlenerek ‘Fuar, Kongre ve Etkinlik Merkezi’ olarak değerlendirilmesi bölgenin mevcut gelişmiş altyapısı ve ekonomisinin sürdürülebilirliği açısından önem taşımaktadır. Bununla beraber, özellikle Disnayland benzeri uluslararası marka olan eğlence merkezleri/tema parklar ile anlaşma sağlanabilmesi ülke turizmimiz adına oldukça önemli bir atılım olacaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca hazırlanan 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı’nda Sektörümüzün beklentileri doğrultusunda düzenleme yapılmalı. Tüm hakları kapsayan tek muhataplık ve tek ödeme sisteminin (havuz sistemi) getirilmeli."

pus