12 / 08 / 2022

Turizm yatırımlarında inşaat hakkının süresi uzatıldı!

Turizm yatırımlarında inşaat hakkının süresi uzatıldı!

Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, 15 Mayıs 2008'den önce kesin tahsisi yapılmış turizm yatırımları için tahsis edildiği tarihte yürürlükteki yapılaşmaya esas inşaat hakkı, tahsis süresi sonuna kadar kullanılabilecek.AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ile AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre; teklife göre, Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinin tespitine ilişkin yeni kriterler belirlenecek.

Turizm yatırımlarında inşaat hakkının süresi uzatıldı!

"Turizm merkezleri", kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri dışında kalmakla birlikte bu bölgelerin niteliğini taşıyan, turizm hareketleri ve faaliyetleri açısından öncelikle geliştirilmesinde kamu yararı bulunan orman vasıflı olanlar dahil Hazine taşınmazları ile tescili mümkün olan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde yeri, mevkii ve sınırları Cumhurbaşkanı kararıyla tespit ve ilan edilen alanları tanımlayacak. 

Kamu taşınmazlarının turizm amaçlı kullanılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisi süresi, uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi için 2 aydan 3 aya çıkartılacak.

Turizm yatırımlarında inşaat hakkının süresi uzatıldı!

2020 dönemi için ertelenen ödemeler

Teklife göre, orman sayılan alanlarda, 15 Mayıs 2008'den önce kesin tahsisi yapılmış turizm yatırımları için tahsis edildiği tarihte yürürlükteki yapılaşmaya esas inşaat hakkı, tahsis süresi sonuna kadar kullanılabilecek.

Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu'nda yapılan değişiklikle orman alanları, Hazinenin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlarda, turizm tesisi yapılması amacıyla kiralama yapılamayacak, irtifak hakkı tesis edilemeyecek ve kullanma izni verilemeyecek. Bu yerlerin turizm amaçlı yatırımlara tahsisi, Turizmi Teşvik Kanunu hükümlerine göre, münhasıran Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülecek.

Turizm yatırımlarında inşaat hakkının süresi uzatıldı!

Yürürlük tarihinden önce, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezlerinde olup tasarruf hakkı Kültür ve Turizm Bakanlığına verilen taşınmazlar üzerinde alınmış arama ruhsatları, ruhsatı veren idare tarafından iptal edilecek. Bu durumda ruhsat ve yatırım giderleri, iptal tarihindeki gerçek karşılığı üzerinden hesaplanarak Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden ödenecek.

Turizm tesislerindeki bağımsız bölümler tesis kapasitesine dahil edilebilecek!