25 / 05 / 2022

Türk Hava Kurumu, İzmit'teki gayrimenkulünü satışa çıkardı!

Türk Hava Kurumu, İzmit'teki gayrimenkulünü satışa çıkardı!

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı, Kocaeli İzmit'te yer alan gayrimenkulü satışa çıkardı...Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı, Kocaeli İzmit Tepecik Mahallesi'nde yer alan gayrimenkulü satışa çıkardı.

TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR
Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1. Mülkiyeti Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’na ait Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Tepecik Mahallesi, 221 Ada 6 Parselde Kain, Binanın 3. Katında Yer Alan, 233980/6108848 Arsa Paylı, 25 Bağımsız Bölüm Nolu Taşınmazın satışı www.winvestate.com internet adresindeki E-Teklif Sistemi üzerinden, elektronik teklif alma usulüyle gerçekleştirilecektir.

Türk Hava Kurumu, İzmit teki gayrimenkulünü satışa çıkardı!

2. İstekliler, tekliflerini sistemde belirtilen süre sona ermeden, www.winvestate.com internet adresindeki E-Teklif Sistemi üzerinden vereceklerdir
3. İstekliler, bu işe ait şartnameyi, www.winvestate.com internet adresinden E-Şartname olarak temin edebilirler.
4. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, taşınmazın E-Teklif Sistemi ile satışını yapıp yapmamakta veya dilediği biçimde yapmakta serbesttir.
1497/1-1