Türk Hava Kurumu'ndan Kütahya'da satılık gayrimenkul!

Türk Hava Kurumu'ndan Kütahya'da satılık gayrimenkul!Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı, Kütahya Merkez Alipaşa Mahallesi'nde yer alan iki katlı bahçeli kargir binayı satışa çıkardı. 


Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı, Kütahya Merkez Alipaşa Mahallesi'ndeki iki katlı bahçeli kargir binayı satışa çıkardı. Gayrimenkulün satış ihalesi 25 Mart 2020 Çarşamba günü saat 14:30'da yapılacak.

2 KATLI BAHÇELİ KARGİR BİNA NİTELİKLİ TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR
Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:
1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’na ait Kütahya İli, Merkez İlçesi, Alipaşa Mahallesi, 53 ada, 6 parselde kayıtlı, 179,68 m² alan üzerinde bulunan 2 Katlı Bahçeli Kargir Bina nitelikli taşınmazın satışı 25 Mart 2020 Çarşamba günü saat: 14.30’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle ihale edilecektir.
2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Satın Alma ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne vereceklerdir.
3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 250,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Satın Alma ve Destek Hizmetleri Müdürlüğünden veya Türk Hava Kurumu Kütahya Şube Başkanlığı’ndan temin edebilirler.
4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediği ile yapmakta serbesttir.
Bilgi Tel: THK Genel Başkanlığı (0 312) 303 73 79
THK Kütahya Şube Başkanlığı (0274) 216 15 75