05 / 07 / 2022

Türk Kızılay'dan Adıyaman'da kat karşılığı inşaat işi ihalesi!

Türk Kızılay'dan Adıyaman'da kat karşılığı inşaat işi ihalesi!

Türk Kızılay Genel Müdürlüğü, Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 1201 ada, 35 nolu parselde inşaat yapım işi ihale edecek.Türk Kızılay Genel Müdürlüğü, Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 1201 ada, 35 nolu parselde inşaat yapım işi ihale ediyor. İhale için başvuruların 16 Ekim 2020 tarihine kadar gönderilmiş olması gerekiyor.

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Türk Kızılay Genel Müdürlüğünden:

1 - Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 1201 ada, 35 nolu parselde kayıtlı, 650,35 m² yüzölçümlü arsa üzerindeki mevcut binanın yıkılarak yerine kat karşılığı bina inşaatı yapılması işi.
2 - Firmalar, 120.000,00 TL geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
3 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 Beyoğlu/İSTANBUL“ adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden ve “Hoca Ömer Mah. Atatürk Cad. No: 36 Kat: 1 ADIYAMAN” adresindeki Türk Kızılay Adıyaman Şube Başkanlığından 300,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.
İhale şartnamelerine www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.
4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 16.10.2020 günü saat 11:00’e kadar Türk Kızılay Adıyaman Şube Başkanlığına göndermiş olmaları gerekmektedir.
5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 21.10.2020 günü saat 11:00’de Türk Kızılay Adıyaman Şube Başkanlığı Toplantı Salonunda açılacaktır.
6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.