Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğü'ndeki büfe kiraya veriliyor!

Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğü'ndeki büfe kiraya veriliyor!

Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğü kampüsü içerisinde yer alan büfe kiraya verilecek. Kiralama işi “Kapalı Teklif Usulü” ve “Pazarlık Usulü” ile ihale edilecek. Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğü kampüsü içerisinde yer alan işletme kiraya veriliyor. Kiralama işinin ihalesi 5 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.


Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden:
1 - İdare ile ilgili bilgiler
a) Adresi : TPAO Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2180 Cadde No: 10 Çankaya/ANKARA
b) Telefon ve Faks No : 312 207 27 07 - Faks: 312 286 90 73
c) Elektronik Posta Adresi : ssakaci@tp.gov.tr; ihale@tp.gov.tr
2 - İhale konusu : Söğütözü Mahallesi 2180. Cad. No: 10 06530 Çankaya/ANKARA adresinde ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü kampüsü içerisinde yer alan 24.52 m²’lik alanda “BÜFE” olarak faaliyet gösterilecektir. İstekli, çevreye kesinlikle zarar vermeyecek (ses, gürültü, koku, duman, zararlı atık vb.)
ve bulunduğu yapıyı tehlikeye sokmayacak (yangın, patlayıcı madde vb.) şekilde faaliyetini sürdürecektir.
Büfe alanında gıda maddeleri (Süt ve süt ürünleri, bisküvi, çikolata çeşitleri vb. ambalajlı ürünler ile simit,
poğaça, tost vb. gıda maddeleri), alkol dışındaki tekel ürünleri, kişisel bakım ürünleri, içecek maddeleri vb.
ürünlerin satış hizmeti verilecektir. Vukua gelecek bu tür hadiselerden dolayı maddi, manevi ve hukuki tüm zarar,
ziyan ve yükümlülükler istekliye aittir. Faaliyet göstermesi şartı ile “Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
Mal ve Hizmet Satım ve Değerlendirme Yönetmeliği” esasları dahilinde “Kapalı Teklif Usulü” ve “Pazarlık
Usulü” ile kiraya verme ihalesi yapılmasıdır.
3 - İhale İle İlgili Bilgiler
a) Yapılacağı Yer : TPAO Genel Müdürlüğü /Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı Yeni İhale Salonu
Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 10 Söğütözü/ANKARA
b) Teklif Teslim Tarih/Saati : 05/07/2019 / 14:30
c) İhalenin Tarih ve Saati : 05/07/2019 / 14:30
4 - İhaleye Katılma Şartları
a) Şartname Satın Alma: Teklif verecek isteklilerin TPAO Genel Müdürlüğünce hazırlanan satış ile ilgili şartnameyi yukarıda belirtilen adresten 150 TL (Yüzelli Türk Lirası) bedel karşılığı satın almaları gerekir.
b) Geçici Teminat:Aşağıda belirtilen geçici teminatın Vakıfbank TPAO Şubesi
TR970001500158007290224965 TL hesabına yatırılması veya banka teminat mektubunun ibraz
edilmesi gerekmektedir.
c) İstenen Belgeler: Teklif Alma Şartnamesinde belirtilen belgelerin; belirtilen tarih ve saate kadar TPAO içerisinde bulunan Yeni İhale Salonu Gelen Evrak servisine kapalı bir zarf içinde teslim edilmesi gerekmektedir.
5 - Şartname İnceleme: İhale ile ilgili hazırlanan şartname ve ekleri TPAO Genel
Müdürlüğü Ana bina 6. Kat 616 no’lu odadan ya da www.tpao.gov.tr adresinde ücretsiz olarak
incelenebilir.
6 - İhaleye İştirak: İhaleye iştirak şahsen yapılacak olup, posta ile yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacak ve değerlendirilmeyecektir.
7 - TPAO İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8 - KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ
YERİ: KONUMU: ALANI: MUHAMMEN BEDEL (KDV hariç): GEÇİCİ TEMİNAT:
Ankara Büfe 24.52 m² 10.800,00 TL/Yıl Teklif Edilen Yıllık Bedelin %10’undan Az Olmayacaktır.