Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğü'ndeki işletme kiraya verilecek!

Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğü'ndeki işletme kiraya verilecek!Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğü kampüsü içerisinde yer alan işletme kiraya verilecek. Kiralama işi “Kapalı Teklif Usulü” ve “Pazarlık Usulü” ile ihale edilecek. 


Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğü kampüsü içerisinde yer alan işletme kiraya veriliyor. Kiralama işinin ihalesi 19 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden:
1 - İdare ile ilgili bilgiler
a) Adresi : TPAO Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2180 Cadde
No:10 Çankaya/ANKARA
b) Telefon ve Faks No : 312 207 27 14 - Faks: 312 286 90 73
c) Elektronik Posta Adresi : yakduman@tp.gov.tr; ihale@tp.gov.tr
2 - İhale konusu : Söğütözü Mahallesi 2180. Cad. No: 10 06530 Çankaya/  Ankara  adresinde ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü kampüsü içerisinde yer alan 12,68 metrekarelik alanda “TERZİ” olarak (İstekli, çevreye kesinlikle zarar vermeyecek (ses, gürültü, koku, duman, zararlı atık vb.) ve bulunduğu yapıyı tehlikeye sokmayacak (yangın, patlayıcı madde vb.) şekilde faaliyetini sürdürecektir. Vukua gelecek bu tür hadiselerden dolayı maddi, manevi ve hukuki tüm zarar, ziyan ve yükümlülükler istekliye aittir.) faaliyet göstermesi şartı ile “Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Satım ve Değerlendirme Yönetmeliği” esasları dahilinde “Kapalı Teklif Usulü” ve “Pazarlık Usulü” ile kiraya verme ihalesi yapılmasıdır.
3- İhale İle İlgili Bilgiler
a) Yapılacağı Yer : TPAO Genel Müdürlüğü/Tedarik ve Lojistik Daire
Başkanlığı Toplantı Salonu
 Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 10 Söğütözü/ANKARA
b) Teklif Teslim Tarih/Saati : 19/02/2019/14:30
c) İhalenin Tarih ve Saati : 19/02/2019/14:30
4 - İhaleye Katılma Şartları
a) Şartname Satın Alma : Teklif verecek isteklilerin TPAO Genel Müdürlüğünce hazırlanan satış ile ilgili şartnameyi yukarıda belirtilen adresten 100 TL (Yüz Türk Lirası) bedel karşılığı satın almaları gerekir.
b) Geçici Teminat : Aşağıda belirtilen geçici teminatın Vakıfbank TPAO Şubesi TR970001500158007290224965 TL hesabına yatırılması veya banka teminat mektubunun ibraz edilmesi gerekmektedir.
c) İstenen Belgeler : Teklif Alma Şartnamesinde belirtilen belgelerin; belirtilen tarih ve saate kadar TPAO Gelen Evrak servisine kapalı bir zarf içinde teslim edilmesi gerekmektedir.
5 - Şartname İnceleme : İhale ile ilgili hazırlanan şartname ve ekleri TPAO Genel Müdürlüğü Ana bina 6. Kat 617 no’lu odadan ya da www.tpao.gov.tr adresinde ücretsiz olarak incelenebilir.
6 - İhaleye İştirak : İhaleye iştirak şahsen yapılacak olup, posta ile yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacak ve değerlendirilmeyecektir.
7 - TPAO İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8 - KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ 

Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğü