Türkiye şantiyeye dönecek

Türkiye şantiyeye dönecek

Projeye göre depreme dayanıksız evler yıkılacak yerine yenileri yapılacak. İşte projenin detayları...Kentsel Dönüşüm Yasa Tasarısı'nda sona gelindi. Tasarı yasalaştığında, İstanbul başta olmak üzere depreme dayanıksız ve kaçak yapılar yıkılıp yenileri yapılacak.

Hükümet 6 yıldır alt yapısını hazırladığı, Kentsel Dönüşüm Yasa Tasarısı'nın son şeklini verdi. Başbakanlığa sunulan ve en kısa sürede TBMM'ye gelecek yasa tasarısıyla, Türkiye adeta şantiyeye dönecek. Başta İstanbul olmak üzere depreme dayanıksız ve kaçak yapılar yıkılıp yerine yenileri yapılacak. Tasarıyla, kamulaştırmaya kolaylık gelecek ve yerel yönetimlere yetki verilecek. Kiracılar da tıpkı ev sahipleri gibi başka bir konuta yerleştirildiklerinde parasal destekten yararlanabilecek.

İMAR AFFI DEĞİL

Sosyal donatılarıyla beraber çağdaş, yaşanılabilir ve uygar yerleşim yerlerinin oluşturulmasının amaçlandığını anlatan Bayındırlık Bakanı Faruk Nafiz Özak, "Kentsel dönüşüm, bir imar affı değil, kamunun bir para kazanma modeli de değil. Bunla çöküntü alanlarını, görüntü kirliliği olan alanları, gecekonduları, kaçak yapıları, depreme dayanıksız yapıları ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz" dedi.

BiNALARIN ENVANTERi ÇIKARILIYOR 

Tasarı kapsamında 500 hektardan az olmamak üzere, dönüşüm alanlarının vergi resim ve harçtan muaf tutulmasının da öngörüldüğünü ifade eden Bayandırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz Özak, kentsel dönüşüm projesiyle köyde ve yayladaki kaçak yapıların da önüne geçileceğini söyledi. Türkiye'de resmi yapıların envanteri olmasına rağmen özel yapıların envanteri olmadığını anlatan Bayındırlık Bakanı Faruk Nafiz Özak, Bayındırlık İl Müdürlükleri ve belediyelerin kaçak, ruhsatlı, depreme dayanıklı ve depreme dayanıksız özel yapıları belirlemek için çalıştığını söyledi.

DÜZGÜN KARADAŞ / BUGÜN