30 / 03 / 2023

Türkiye'de her 5 konuttan 1'i yangın yönetmeliğine uygun!

Türkiye'de her 5 konuttan 1'i yangın yönetmeliğine uygun!

Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) Başkanı Emrullah Eruslu, Yangından Korunma Haftası (25 Eylül-1 Ekim) sebebiyle açıklamalar yaptı. Emrullah Eruslu, Türkiye'de her konuttan yalnızca 5'inin yangın yönetmeliğine uygun şekilde yapıldığını belirtti.Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) Başkanı Emrullah Eruslu, Yangından Korunma Haftası (25 Eylül-1 Ekim) sebebiyle açıklamalar yaptı. 

Anadolu Ajası'ndan Uğur Aslanhan'ın haberine göre; yangınlarda açığa çıkan ısı ve dumanın binadaki yayılımının sınırlandırılmasına ve yapının en hızlı ve güvenli şekilde terk edilmesine yangın yalıtımı uygulamalarının imkan verdiğini belirten Eruslu, yangın yalıtımının, bütün bina tasarım ve uygulamalarının vazgeçilmez bir bileşeni olarak görülmesi gerektiğine dikkat çekti. 

Türkiye de her 5 konuttan 1 i yangın yönetmeliğine uygun!

Eruslu, Türkiye'de her sene çok sayıda yangın yaşandığını, bu durumun can kayıpları ve yaralanmaların yanı sıra maddi kayıplara da sebep olduğunu vurgulayarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın verilerine göre Ocak-Ağustos sürecinde yalnızca İstanbul'da 11 bin 713 yangına müdahale edildiğinin altını çizdi. 

Yaşanan yapıların her an yangın tehlikesiyle karşılaşabileceğinin altını çizen Eruslu, "Bir yapı elemanının yanmaz olması yangın güvenliği için tek başına yeterli değildir. Yangın güvenliğinde en önemli hususlardan birisi 'yangın başladıktan sonra insanların binayı terk edene ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarını tamamlayana kadar binanın yıkılmadan ayakta kalmasıdır" ifadelerini kullandı.

Eruslu, yalıtımın, yangınlarda en çok can kaybına sebep olan dumanın yayılmasını geciktirerek can kayıplarının engellenmesini, ısının yayılmasını sınırlandırarak can ve mal kayıplarının minimuma düşürülmesini sağladığına dikkat çekti. 

Özellikle hastane, okul ve alışveriş merkezi gibi yerlerde yangın yalıtımının oldukça önemli olduğuna vurgu yapan Eruslu, yalıtımın, yangınlarda meydana gelen yüksek sıcaklık etkisiyle yapının kısmen ya da tamamen çökmesine de engel oalcağını dile getirdi. 

Türkiye de her 5 konuttan 1 i yangın yönetmeliğine uygun!

- "Sistem bir bütün olarak yangına karşı dayanıklı olmalı"

Emrullah Eruslu, Türkiye'deki yapı stoku arasında sıklıkla karşılaşılan betonarme ve çelik taşıyıcıların aslen yanmaz olduğuna, ahşap elemanların yangın güvenliği için yalıtım ve tasarımsal bazı özel önlemlerle korunması gerektiğine dikkat çekti.

Çelik yapılarda taşıyıcıların yanmaz yalıtım malzemeleriyle kaplanmasının ya da özel yangın geciktirici boyalar kullanılarak özel önlemler uygulanmasının önemine de değinen Eruslu, betonarme yapı elemanlarında pas payları, ikinci etriye kullanımı gibi önlemlerin uygulanması gerektiğini dile getirdi. 

Yangın güvenliği çözümlerinin bir zincir şeklinde düşünülmesi gerektiğinin altını çizen Eruslu, malzemelerin yanmaz olmasının tek başına önemsiz olduğunu, sistemin bir bütün şekilde yangına karşı dayanıklı olmasının önemli olduğunu dile getirdi. 

Eruslu, sönmemiş bir sigara, elektrik kontağı, güneş ışınları, soba ve ocak gibi ısı kaynaklarının yangın çıkarabileceğini ifade ederek, "Yapı içerisinde bulunan kişilerin güvenli alanlara tahliye edilmesini sağlayacak, açığa çıkan ısı ve dumanın yayılarak can ve mal kayıplarına neden olmasını engellemek gibi amaçlarla; yangın yalıtımı gibi pasif önlemler ve yangın söndürme sistemleri gibi aktif önlemlerin birlikte alınması gereklidir" açıklamasında bulundu. 

Türkiye de her 5 konuttan 1 i yangın yönetmeliğine uygun!

- "Her 5 konuttan sadece 1'i yangın yönetmeliğine uygun"

İZODER Başkanı Eruslu, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında yeni yapılarla kullanım amacı değişen veya ruhsat alma zorunluluğu gerektiren esaslı onarım ve tadilat işlerinin yapıldığı binalarda bu yönetmeliğin uygulanmasının zorunlu olduğuna da vurgu yaptı. 

Yangın söndürme, algılama ve tahliye projelerinin bu yönetmelikle örtüşmesi gerektiğine dikkat çeken Eruslu, yönetmeliğin, yangın yalıtımı konusunda önemli ve ciddi düzenlemeler getirdiğine fakat proje ve inşaat esnasında yapının daha iyi denetlenmesinin şart olduğuna dikkat çekti.

Eruslu, Türkiye'de Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'in 26 Temmuz 2002 tarihinde yürürlüğe alındığını dile getirerek, "O tarihten sonra alınan yapı ruhsatları ve yapı kullanma izinleri incelendiğinde toplam bina stokumuzun yaklaşık 5'te 1'inin yönetmelik kapsamında olduğu ifade edilebilir. Yani Türkiye'deki konutların yüzde 80'i yangın yönetmenliğinden önce yapılmış. Öte yandan yangın yalıtımı ile ilgili bilincin halen istenilen seviyede olmadığı dikkate alındığında bu oranın çok daha düşük olduğu düşünülebilir" dedi. 

Türkiye de her 5 konuttan 1 i yangın yönetmeliğine uygun!

- "Yangına karşı alınacak önlemler arasında yalıtımın maliyeti yüksek değil"

Emrullah Eruslu, son zamanlarda yapılarda yangın ayırıcı özelliği bulunan taşyünü malzemelerin daha fazla tercih edildiğine, ısıyla genleşen intümesan malzemelerin, ısıda bünyesindeki suyu dışarı atan egzotermik malzemelerin ve çok yavaş yanan ablasif ürünlerin kullanımının artış gösterdiğine vurgu yaptı. 

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik değerlendirildiğinde, yangınlara karşı hem pasif hem de aktif tedbirlerin yer aldığının altını çizen Eruslu, binalarda etkin bir yangın güvenliği için pasif ve aktif tedbirlerin beraber incelenmesinin ve tasarım yapılması gerektiğinin altını çizdi. 

Eruslu, bu tedbirler kapsamında yangın yalıtımının çok düşük payı bulunduğunu, muhtemel can ve mal kayıpları göz önüne alındığında yalıtımın uygulama maliyetlerinin dikkate alınmaması gerektiğini belirtti.

Her 2 konuttan 1'i deprem sigortalı!
Geri Dön