15 / 08 / 2022

Tuzla Akfırat 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli imar planı değişikliği askıda!

Tuzla Akfırat 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli imar planı değişikliği askıda!

İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Akfırat Mahallesi 2443 Parselin Bir Kısmına İlişkin 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıktı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 07.07.2020 tarihli ve E.139817 sayılı yazısı ile, Tuzla ilçesi, Akfırat Mahallesi 2443 parselin E.045 Yençok: Serbest yapılanma koşullarında “Lojistik Tesis Alanı” (İstanbul Valiliği Afet Yönetim Merkezi) kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 933052 plan işlem numaralı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği’nin 23.06.2020 tarih ve 128611 sayılı Olur ile NİP-34560979 plan işlem numaralı Nazım İmar Planı Değişikliği ve UİP-34001462 plan işlem numaralı Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin 07.07.2020 tarihinde 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca onaylandığı bildirildi.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 33. maddesi gereğince 20.07.2020 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planları için tıklayın