05 / 07 / 2022

Tuzla Belediyesi'nden 21.7 milyon TL'ye satılık arsa!

Tuzla Belediyesi'nden 21.7 milyon TL'ye satılık arsa!

Tuzla Belediye Başkanlığı, Aydıntepe Mahallesi'nde bulunan arsayı satışa çıkardı. Söz konusu arsanın satış bedeli 21 milyon 726 bin TL olarak belirlendi.Tuzla Belediye Başkanlığı, Aydıntepe Mahallesi'nde bulunan arsayı satışa çıkardı. Söz konusu arsanın satış bedeli 21 milyon 726 bin TL olarak belirlendi.


TAŞINMAZ SATILACAKTIR


Tuzla Belediye Başkanlığından:


1 - Belediyemize ait taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesine göre Belediyemiz Encümen salonunda 15.10.2015 Perşembe günü Saat: 14:00’da Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

 

S. No.: 1

Pafta:

Ada: 113

Parsel: 3

Mahalle: Aydıntepe

Miktarı: 14.200.00 m2

Adresi: Aydıntepe Mahallesi Menzil Sokak

İmar Durumu: Konut Alanı

Tahmini Bedel: 21.726.000.00 TL + KDV

G. Teminat: 651.780.00 TL

İhale Tarihi: 15.10.2015

İhale Saati: 14:00

İhale Usulü: Kapalı Teklif


2 - Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 250,00 TL karşılığında satın alınabilir.

3 - İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup;

Şirketlerin;

a) Şartname Dosyası

b) İmza sirküleri,

c) Ticaret odası belgesi,

d) Geçici teminat

Şahıslar;

a) Şartname Dosyası

b) Nüfus cüzdan sureti,

c) Yerleşim Yeri Belgesi

d) Geçici teminat

Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir

Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.