Tuzla Tersaneler Bölgesi Tersane Alanı imar planı askıda!

Tuzla Tersaneler Bölgesi Tersane Alanı imar planı askıda! Tuzla Tersaneler Bölgesi Tersane Alanı imar planı askıda!

Tuzla Tersaneler Bölgesi Tersane Alanı Amaçlı 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı (5491 Parsel Önü) Askı Tutanağı yayınlandı...Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 26.12.2018 tarihli ve E.235782 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Tuzla İlçesi sınırları içerisinde, Bakanlığımızca 20.05.2016 tarihinde onaylanan Tuzla Tersaneler Bölgesi İlave Revizyon İmar Planı'nda kalan 5491 sayılı parselin deniz tarafında; iskele alanının yaklaşık 45 m uzatılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda yeniden düzenlenerek Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 Nolu Kararnamesinin 102 (j) maddesi ile 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. maddesi uyarınca 26 Aralık 2018 tarihinde onaylandığı bildirildi.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 04 Ocak 2019 tarihinden itibaren bir (1) ay süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planı için tıklayın.