Tuzla Tersaneler Bölgesi İlave Revizyon imar planı askıya çıktı!

Tuzla Tersaneler Bölgesi İlave Revizyon imar planı askıya çıktı! Tuzla Tersaneler Bölgesi İlave Revizyon imar planı askıya çıktı!

Tuzla Tersaneler Bölgesi “Tersane Alanı” amaçlı İlave İmar Planı Teklifi ve Bir Kısım Alanın İptaline ilişkin plan değişikliği askıya çıktı..İstanbul İli Tuzla İlçesi, Tersaneler Bölgesi “Tersane Alanı” amaçlı İlave İmar Planı Teklifi ve Bir Kısım Alanın İptaline (4649 parsel önü) ilişkin İmar Planı Değişikliği Askı İlanı askıya çıktı.

Bakanlığın 24 Mart 2018 tarihli ve 52192 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Tuzla İlçesi, sınırları içerisinde, Bakanlığımızca 20 Mayıs 2016 tarihinde onaylanan Tuzla Tersaneler Bölgesi İlave Revizyon İmar Planı’nda kalan 4649 sayılı parselin; deniz tarafında tersane kullanımında kalan iskele alanının iptali ve yine tersane kullanımına yönelik yaklaşık 1250 metrekare iskele alanının ilave edilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda yeniden düzenlenerek 644 sayılı KHK hükümleri ile 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. maddesi uyarınca 24.03.2018 tarihinde onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 03 Nisan 2018 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıktı.