Tuzla Tersaneler Bölgesi Tersane Alanı imar planı askıya çıktı!

Tuzla Tersaneler Bölgesi Tersane Alanı imar planı askıya çıktı! Tuzla Tersaneler Bölgesi Tersane Alanı imar planı askıya çıktı!

İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Tersaneler Bölgesi 5493 Sayılı Parsel Önü “Tersane Alanı” Amaçlı Hazırlanan 1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı askıya çıktı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 08.04.2019 tarihli ve E.81122 sayılı yazısı ile; İstanbul ili, Tuzla ilçesi, Tersaneler Bölgesi’nde Bakanlığımızca 20.05.2016 tarihinde onaylanan “Tuzla Tersaneler Bölgesi İlave Revizyon İmar Planı”nda kalan 5493 sayılı parselin deniz tarafında kalan tersane alanı kullanımının ilave edilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı Cumhurbaşkanlığı 1 No'lu Kararnamesi'nin 102 (j) maddesi ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca Bakanlığımızca 08.04.2019 tarihinde onaylandığı bildirildi.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 16.04.2019 tarihinden itibaren bir (1) ay süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

 

İmar planı için tıklayın