Tuzla'da 5.3 milyon TL'ye icradan satılık 2 villa!

Tuzla'da 5.3 milyon TL'ye icradan satılık 2 villa! Tuzla'da 5.3 milyon TL'ye icradan satılık 2 villa!

İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Merkez İdari Postane Mahallesi, Manastır Kavağı Üçmeşe Mevkii'nde yer alan 2 adet villa vasıflı gayrimenkul toplamda 5 milyon 324 bin 733 TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Merkez İdari Postane Mahallesi, Manastır Kavağı Üçmeşe Mevkii'nde yer alan 2 adet villa vasıflı gayrimenkul icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan villaların toplam bedeli  5 milyon 324 bin 733 TL olarak belirlendi. 

 

1 NOLU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Merkez idari Postane mahallesi, Manastır kavağı Üçmeşe mevkii, 6178 parsel sayılı 399 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve bu taşınmaz üzerinde bulunan villa tipi yapıların tamamıdır. Taşınmaz dikdörtgene yakın yamuk şeklinde ve düzgün yüzeyli olup Gökyüzü sokağa cephelidir. Tapuda tarla nitelikli olarak görülen 6178 parselde betonarme karkas sistemde inşa edilmiş bodrum kat + zemin kat + 1 normal katlı ikiz villa bulunmaktadır. Bina bodrum kat ve zemin katı brüt 100er m2, 1. Normal katı brüt 120 m2 olmak üzere parsel üzerinde bulunan binanın brüt inşaat alanı yaklaşık toplam 320 m2 dir. 6178 parsele Gökyüzü sokaktan 25 nolu kapıdan girilmekte olup villa girişleri 6873 parsel cephesinden yapılmaktadır.Parsel çevresi ferfoje korkuluklu duvar ile çevrilerek komşularla sınır oluşturulmuştur. Parsel üzerinde ikiz villa bulunmaktadır. Bodrum katta bir oda ve tuvalet bulunmakta olup zemin seramik kaplıdır. 

 

Kıymeti : 1.756.154,00 TL
1. Satış Günü : 11/04/2018 günü15:00 - 15:10 arası
2. Satış Günü :11/05/2018 günü 15:00 - 15:10 arası
Satış Yeri : İstanbul Anadolu Adliyesi Satış (Mezat)Salonu Kartal/İSTANBUL 

 

2 NOLU TAŞINMAZIN:
Özellikleri :
İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Merkez idari Postane mahallesi, Manastır kavağı Üçmeşe mevkii, 6179 parsel sayılı 815 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve bu taşınmaz üzerinde bulunan villa tipi yapıların tamamıdır.Taşınmaz dikdörtgen şeklinde ve düzgün yüzeyli olup Gökyüzü sokağa cephelidir. Tapuda tarla nitelikli olarak görülen 6179 parselde betonarme karkas sistemde inşa edilmiş Bodrum kat + zemin kat + 1 normal katlı ikiz villa bulunmaktadır. Bina bodrum kat ve zemin katı brüt 170er m2, 1. Normal katı brüt 230 m2 olmak üzere parsel üzerinde bulunan binanın brüt inşaat alanı yaklaşık toplam 570 m2 dir. 6179 parsele Gökyüzü sokaktan 27 nolu kapıdan girilmekte olup villa girişleri sokak girişi arka cephesinden yapılmaktadır. Parsel çevresi ferfoje korkuluklu duvar ile çevrilerek komşularla sınır oluşturulmuştur. Parsel üzerinde sokaktan girişte sol tarafta net 60 m2 alanlı açık havuz ve girişte sağ tarafta 3-4 araçlık açık otopark vardır. Otopark yanından binanın arka tarafından ikiz villaların girişi bulunmakta olup villaların bodrum kat ve zemin kattaki bölme duvarlarının kaldırılmış olduğu ve her iki villanın ortak kullanımda olduğu sadece 1.Normal katta villalar arasında bölme duvarı bulunmaktadır. Bina girişine bakışa göre sol taraftaki villa bodrum katında mutfak, 3 oda ve koridor, sağ taraftaki villa bodrum katında ise 5 oda ve koridor vardır. Bu katta zeminler seramik kaplıdır. Zemin katta sol taraftaki villada iki oda ve tuvalet sağ taraftaki villada ise 4 oda, bir banyo ve bir tuvalet vardır.Sol taraftaki villa 1.Normal katında 5 oda bulunmaktadır. Sağ taraftaki villa 1.Normal katında hol, 4 oda, balkon ve tuvalet vardır. Zemin kat ve 1.Normal katta ıslak zeminler seramik, odalar zemini parke kaplıdır.Pencereler ısıcamlı PVC doğrama olarak yapılmıştır. Villa dış giriş kapıları çelik kapı iç kapılar ise Amerikan kapıdır. Binalarda ısınma doğalgaz kombi kat kaloriferi ile sağlanmaktadır. Villa yaklaşık 18-20 yıllık bina olup bakımlıdır. İşyeriolarak kullanılmaktadır. Dış cepheden bakışta villaların simetrik olduğu görülmektedir.

 

Kıymeti : 3.568.579,00 TL 
1. Satış Günü : 11/04/2018 günü 15:20 - 15:30 arası
2. Satış Günü : 11/05/2018 günü 15:20 - 15:30 arası
Satış Yeri : İstanbul Anadolu Adliyesi Satış (Mezat)Salonu Kartal/İSTANBUL 

 

Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı (satış bedelinin binde 20'si oranında) ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/10 Talimat. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.