Ümraniye 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

Ümraniye 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda! Ümraniye 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Aşağı Dudullu Mahallesi, 851 Ada 1 Parsel İle 88, 89, 7132 Parsellere İlişkin Hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıktı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 17.09.2019 tarih ve E.213802 sayılı yazısı ile; İstanbul ili, Ümraniye İlçesi, Aşağı Dudullu Mahallesi, 851 ada 1 parsel ile 88, 89, 7132 parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği tekliflerinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi, 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ilgili hükümleri uyarınca 17.09.2019 tarihinde onaylandığı bildirildi.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 30.09.2019 tarihinden itibaren bir ay (1) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planları için tıklayın