Ümraniye Çekmeköy'de Yeşil Belde Sitesi'nde 210 bin TL'ye daire! İcradan!

Ümraniye Çekmeköy'de Yeşil Belde Sitesi'nde 210 bin TL'ye daire! İcradan! Ümraniye Çekmeköy'de Yeşil Belde Sitesi'nde 210 bin TL'ye daire! İcradan!

T.C. Ümraniye 3. İcra Müdürlüğü, İstanbul ili Ümraniye ilçesi Çekmeköy mahallesindeki Yeşil Belde Sitesi'nde bulunan daireyi 210 bin TL'den satışa çıkardı. Satış, 01 Haziran 2012 Cuma günü 14:00-14:10 saatleri arasında gerçekleştirilecek 

Verilen ilan şöyle;   T.C. ÜMRANİYE 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2011/5891 Talimat 1ÎK. 127 maddesi gereğince, işbu satış ilam, tapuda adresi bulunmayan ve tebligat yapılamayan ilgililere ilanen tebligat yerine kâin olacağı ilan olunur. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: TAPU KAYDI: İstanbul ili, Ümraniye ilçesi, Çekmeköy Mahallesi’nde kâin ve tapunun 2/5 pafta, 3201 parselini teşkil eden 18.840,29 m2 yüzölçümlü arsa üzerindeki A-5 Blok’ta, 1. katta, 130/53460 arsa paylı, 11 bağımsız bölüm No’lu dairenin tamamıdır. İMAR DURUMU: Çekmeköy belediye başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 09.01.2012 Tarih ve 95 sayılı yazısında; Çekmeköy ilçesi, Çekmeköy (Mimar Sinan) Mahallesi, 2/5 pafta, 3201 parsel sayılı yer 22.08.2010 T.T.li 1/1000 ölçekli Çekmeköy Revizyon ilave Uygulama İmar Planı tadilatı kapsamında olup mevcut kitle taramalı kısmen E: 0.50, Hmax:24,50 m.irtifak “Konut alanında” kalmaktadır, denilmektedir. HALİHAZIR DURUMU: Satışa konu taşınmaz mahallen, Çekmeköy ilçesi, Mimar sinan Mahallesi Orhangazi Caddesi üzerinde kain 2/5 pafta, 3201 parsel sayılı 18.840,29 m2 miktarlı arsa üzerinde inşa edilmiş olan 27 sokak kapı No’lu Yeşil Belde Sitesi isimli kat irtifaklı bahçeli betonarme karkas lokapartmanlardan A-5 Blok 2. katta 130/53460 arsa paylı (11) No’lu dairenin tamamıdır. Ana bina bodrum+zemin+8 Normal kattan ibaret 10 katlı bahçeli betonar¬me karkas blok apartman olup dış cephesi ısı izolasyonlu sıvalı-boyalı, üzeri çatı üstü kiremit kaplıdır. Binaya bahçe içinden 4 basamak çıkılarak zemin kattan camekânlı çelik kapıdan girilmekte olup katlar arası mermer basamaklı ve demir korkuluklu merdivenleri ile bina içinden beton basamaklı ve korkuluksuz yangın merdiveni vardır. Bina zemin kattan sonra 1.50 m. Kadar kapalı çıkmalı olup bodrum katında sığınak, zemin ve normal katlarında mesken olarak kul-lanılan dörder daire vardır: Binada elektrik, su, doğalgaz girişi ve çift asansör teşkilatı mevcuttur. Parsel etrafı duvar üzeri tel çıt ile muhafazalı ve özel güvenlik korumalı site içinde yüzme havuzu, park, spor ve yeşil alanlar vardır. A- 5 Blok 1. katta (mahallen 2. katta) 130/53460 arsa paylı 11 No’lu daire; dairede giriş holü, koridor, mutfak, banyo, WC, salon ve biri banyolu üç oda olup 120m2 miktarlıdır. Giriş holü, koridor ve mutfak zeminleri seramik, duvarları boyalı olup üzeri laminant kaplı mutfak tezgâhı ve dolapları vardır. Banyolar ile WC zeminleri seramik, duvarları fayans kaplı olup normal banyoda duşa kabinli küvet, yatak odasında duş, klozet ve lavaboları olup WC yeri yüklük olarak kullanılmaktadır. Salon ve odaların zeminleri laminant parke kaplı olup duvarları boyalı, salon tavanı kartonpiyerlidir. Dairenin kapılan Amerikan panel kapı, cümle giriş kapısı çelik kapı, pencereleri PVC doğramalıdır. Oda önünde zemini seramik kaplı, etrafı katlanır camekanlı balkonu vardır. Dairede elektrik, su ve doğalgaz kat kaloriferi tesisatı mevcuttur. KIYMETİ: Müdürlüğümüzün kesinleşmiş bulunan kıymet takdiri raporuna göre satışa konu, 18.840,29 m2 yüzölçümlü arsa ve üzerinde kurulmuş olan betonarme karkas binanın tamamı 210.000,00.-TL. değer takdir edilmiştir. SATIŞ ŞARTLARI: 1 - Satış 01.06.2012 günü saat 14.00’ten 14.10’a kadar Ümraniye 3. İcra Müdürlüğü’nde; açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin %60’mı ve rüçhanh alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla 11.06.2012 günü saat 14.00’ten 14.10’a kadar Ümraniye 3. tera Müdürlüğü’nde; ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 2 - Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. KDV, damga vergisi, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler ve tellaliye resmi satış bedelinden ödenir. 3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4 - Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanunu’nun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve % yasal faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği taktirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6 - Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaktan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/5891 Talimat sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. (1İK. m. 126) (*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir (Basın: 22836)   İlan için tıklayın!