Urumçi Gayrimenkul İnşaat Turizm Sanayi ve Hizmet Limited Şirketi kuruldu!

Urumçi Gayrimenkul İnşaat Turizm Sanayi ve Hizmet Limited Şirketi kuruldu!

Urumçi Gayrimenkul İnşaat Turizm Sanayi ve Hizmet Limited Şirketi, Mahmud Emin, Hatip Sultan, Tuerxun Abulımıtıkarı ortaklığıyla 210 bin TL sermaye ile 22 Ekim'de Zeytinburnu, Nuripaşa Mahallesi'nde kuruldu.Urumçi Gayrimenkul İnşaat Turizm Sanayi ve Hizmet Limited Şirketi, Mahmud Emin, Hatip Sultan, TuerxunAbulımıtıkarı ortaklığıyla 210 bin TL sermaye ile 22 Ekim'de Zeytinburnu, Nuripaşa Mahallesi'nde kuruldu. 


Urumçi Gayrimenkul İnşaat Turizm Sanayi ve Hizmet Limited Şirketi iş konusu; a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak.  b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek.  c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek.  d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek.Otel, motel,  pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek.  e. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek.  f.  Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı.  g.  Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek.  h. Her türlü elektrik ve elektronik ev aletleri; buzdolabı, bulaşık, çamaşır makineleri, triko ve nakış makineleri, teyp, radyo, televizyon, müzik seti, mutfak robotları,saç kurutma makinesi alım satım, tamiri, bakımı, bunlarla ilgili yedek parça aksamlarının ithalatı, ihracatı, toptan ve perakende alım satımı. Bu cihazların teknik servis bayiliklerini almak ve işletmek.  ı.  Yurt içinde ve dışında her nevi kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile yük ve eşya taşımacılığı, nakliye komisyonculuğu yapmak.  i. Şirket faaliyeti ile ilgili her türlü nakil vasıtaları alır, satar, kiralar ve kiraya verir. Yurt içinde ve yurt dışında paket, zarf ve kargo taşımacılığı yapmak. Araçlı araçsız kurye hizmetleri vermek. Hava, deniz ve kara yolları ile her nevi kargonun nakliyesini, tahmil ve tahliyesini yapmak.Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak.  Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak.Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama alım satım  hizmetleri verebilir.Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak.Öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak.  j.   Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek.  l. Her türlü tekstil hazır giyim ürünleri,ev tekstil ürünleri ,ayakkabı,terlik  alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. Şirket bu amaçları gerçekleştirmek için;  A- Yurtiçinde ve yurt dışında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerle şirket faaliyetinin gerektirdiği  ölçüde ve her sıfatta alım, satım,kira,istisna,komisyonculuk, vekalet,hizmet, ariyet, taşıma, emanet,kefalet,teknik müşavirlik, mümessillik,bayilik, acentalık, distiribütörlük ve hukuka uygun her türlü sözleşmeleri akt edebilir, başkalarına devredebilir,iç ve dış teknik yardım know-how anlaşmaları yapabilir.patent ve ihtira beratı gibi sınai haklar kazanabilir, kiraya verebilir,satıp devredebilir. B- Konusu ile ilgili her türlü tesisler ,gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul  mükellefiyeti,  kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. 


Urumçi Gayrimenkul İnşaat Turizm Sanayi ve Hizmet Limited Şirketi adres: Zeytinburnu, Nuripaşa Mahallesi, İsa Yusuf Alptekin Sokak Sevindik Pasajı 7/11D