Üsküdar Altunizade'de 23.7 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

Üsküdar Altunizade'de 23.7 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul! Üsküdar Altunizade'de 23.7 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Altunizade Mahallesi, Bağlarbaşı mevkiinde yer alan gayrimenkul 23 milyon 715 bin TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. 


İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Altunizade Mahallesi, Bağlarbaşı mevkiinde yer alan gayrimenkul icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan gayrimenkul için 23 milyon 715 bin TL bedel isteniyor. 

Özellikleri: İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, 8 Ada, 29 Parsel, ALTUNİZADE Mahalle/Köy, Üsküdar İlçesi, Altunizade Mahallesi, Bağlarbaşı mevki, 8 ada, 29 parsel sayılı, 1.581,00 metrekare arsa miktarlı ve bahçeli ahşap ev vasıflı taşınmazın tamamı. Keşif tarihinde yerinde yapılan incelemede, parsel üzerinde herhangi bir eski yapı olmadığı anlaşılmış olup, Üsküdar Belediyesi imar arşivinden yapılan araştırmada, 23.03.1995 tarih ve 7559 karar sayılı K.T.V.K. kararına göre, 2 bloklu vaziyet plan önerisinin kabulüne ve terk edilecek olan yeşil alanın belediyesinde irdelenmesine karar verilmiştir. 

Kıymeti: 23.715.000,00 TL
1. Satış Günü : 01/04/2019 günü 13:40 - 13:50 arası
2. Satış Günü : 26/04/2019 günü 13:40 - 13:50 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu 1 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/110 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.19/02/2019